ยารักษาโรคเอดส์

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย นักเดินทาง, 30 ตุลาคม 2005.

 1. นักเดินทาง

  นักเดินทาง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  726
  ค่าพลัง:
  +9,108
  ยารักษาโรคเอดส์<o =""></o>
  <o =""></o>
  มีใครคนหนึ่งเอามือ มาลูบหลังผมไปมาเบาๆ แล้วกระซิบที่ ข้างหูผมว่า มาทางนี้เถิด ผมค่อยๆ เหลียวไปมอง ตามเสียงนั้น เห็นพระแก่ๆ รูปหนึ่ง หน้าตาท่าทาง เต็มไป ด้วยรอยยิ้ม ไม่โกนคิ้ว (พระพม่าจะ ไม่โกนคิ้ว ไม่เหมือนพระไทย) ท่านพูดต่อไปว่า ตามอาตมา มาซิ แล้ว ก็จูงมือผม เดินมาได้สองก้าว แล้วหยุดชี้มือ ไปอีกทางหนึ่งให้ผมดู ผมเอามือล้วง เอาผ้าเช็ดหน้า มาเช็ดหน้าตาแล้ว มองไปตาม ที่ท่านชี้ให้ดู ผมตกตะลึงอีกครั้ง และนึกในใจ นี่มันสวรรค์หรือนรกกันแน่ พอก่อนนะครับ ขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เอาไว้เล่าต่อตอนหน้านะครับ ท่านกายสีม่วง มาพอดี เธอเล่าสั้นจังครั้งนี้ ? ท่านถาม ภาพมัน ยังติดตาไม่หายนะครับ หากให้เล่าต่อไป ผมตอบ <!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:15pt; height:7.5pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\RANSAN~1.TON\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://www.stonelover.com/image/bullet002.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->อย่างนั้น เธอจงเขียนเล่าความลับสวรรค์ กับยารักษาโรคเอดส์ ตามที่ฉันจะบอกเธอเถิด ครับ ผมรับคำ อันโรคเอดส์นี้นั้น เป็นโรคที่สวรรค์ ลงโทษมนุษย์ ที่ทำตัวสำส่อน และไม่รักษาความสะอาด ในเวลาที่มีการ หลับนอนด้วยกัน ระหว่างหญิงและชาย จึงมีเชื้อโรคมากมาย เข้าไปสะสมอยู่ในร่างกาย รวมทั้งจิตใจ ของพวกเขา แสดงออก ทั้งทางอารมณ์ และร่างกาย มีความต้องการ เสพสุขผิดวิสัย ของมนุษย์ สวรรค์จึงลงโทษ พวกเขาให้ได้ รับการทรมาน โดยการทำให้ โลหิตเป็นพิษ และไม่ยอมให้ พวกหมอค้นพบตัวยา ไปรักษาพวกเขา บัดนี้ พวกที่เป็นโรคนี้ ได้ทำให้ผู้ทรงศีล ทั้งหลายต้องเดือดร้อน วัดบางวัดมีคนเหล่านี้ ไปอยู่กันเป็นร้อย ๆ คน ทำให้พระท่าน ไม่ได้ปฏิบัติธรรม เจริญรอยตาม พระพุทธองค์ สวรรค์เห็นและรับรู้ หากไม่ช่วย พวกเขา สวรรค์ ก็จะมัวหมองไปด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมาบอกเธอ เธอจงเขียนเล่าลงไปเถิดว่า โรคเอดส์นี้ เป็นโรคของโลหิต เป็นพิษ ไม่มีตัวยาใด จะรักษาให้หายได้ทันที หากจิตใจ ของผู้ป่วยไม่เข้มแข็ง ด้วยแล้ว ก็จะทำให้สิ้นชีวิตเร็วขึ้น วิธีรักษาที่ถูกต้อง และหายขาดนั้น มีดังนี้ ผู้ป่วยต้องกินนม และเนยหรือสารอาหาร ที่บำรุงแคลเซี่ยม หรือกระ ดูกให้มาก ๆ เมื่อกระดูกแข็งแรง ไขกระดูก ก็จะทำหน้าที่ ผลิตเม็ดเลือด ให้ร่างกายได้ อย่างสมบูรณ์ ตลอดและจะ พยายาม สร้างเลือดดี มาเจือจางเลือดเสีย อยู่ตลอดเวลา หากจิตใจ ของผู้ป่วยเข้มแข็งพอ มีการออกกำลังกาย ช่วย อยู่ทุกวัน ไม่ท้อแท้ ไม่อ่อนแอ ก็จะทำให้โรคนี้ หายเร็วขึ้น เลือดเสียก็จะค่อย ๆหมดไป หากอายุของผู้ป่วยไม่ มากยังอ่อนวัยอยู่ อาจใช้เวลารักษา แค่ห้าปี หรือสามปี ก็จะหายขาดจากโรคนี้ หากอายุมาก อาจใช้เวลาถึงสิบ ปี เพราะผู้ที่อายุมาก หากกินอาหาร บำรุงกระดูกมากเกินไป ก็อาจจะเกิดผลร้ายเกี่ยวกับ โรคข้อกระดูกได้ ควรกินนม และเนยแต่พอดี แล้วออกกำลังกาย ช่วยอยู่ทุกวันทำจิตใจให้เข้มแข็ง แค่นี้ ก็หายขาดจากโรคนี้แล้ว และไม่ต้องไป เสียเงินซื้อยาราคาแพง หรือไปทำให้พระ และผู้ทรงศีลทั้งหลายท่าน เดือดร้อน<!--[endif]--> <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:15pt;height:7.5pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\RANSAN~1.TON\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://www.stonelover.com/image/bullet002.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->เพียงแต่ว่าผู้ที่เป็น โรคนี้ ไม่ค่อยชอบกินนม และเนยเท่านั้นเอง แต่หากค่อย ๆ กิน ทุก ๆ วัน ก็จะชินไปเอง ฮา ฮา ฮา วิธีการรักษามีแค่นี้เองหรือ ? ผมถามท่าน ท่านตอบว่า มีแค่นี้จริงๆ ท่านม ีเหตุผลอื่น ยืนยันหรือไม่ ท่านจง ทำให้แจ้ง ยิ่งกว่านี้เถิด ? ผมถามต่อ ท่านตอบว่า มีซิ เธอจำ เครื่องหมาย บวก (+) ของท่านกาย สีเหลืองได้ไหม? จำได้ผมตอบ ท่านกล่าวต่อไปว่า มาท่างนี้ซิ ผมก้าวตามท่าน ไปก้าวเดียวก็มาถึง ณ สถานที่แห่งหนึ่ง ท่านชี้มือ ให้ผมดู แล้วพูดต่อไปว่า เธอเห็นโลกมนุษย์แล้ว ใช่ไหม? ผมมองเห็นโลกเกือบจะทั้งใบ หากเธอเอาเครื่อง หมายบวกนี้ วางลงไปบนโลก เธอจะพบทวีปทั้งสี่ทวีป ท่านพูดและชี้มือให้ผมดู และพูดต่อไปว่า เธอมาดูทวีป ยุโรปก่อนซิ ผู้คนในทวีปนี้ มีประพฤติกรรม สำส่อนกว่าคนใน ทวีปอื่นอีก ( ผมเห็น.......) แล้วเธอดูทวีปอเมริกา ซิ คนในทวีปนี้ ก็เช่นกัน เธอดูคนที่เป็นโรคเอดส์ ในสองทวีปนี้ ซิคนเหล่านั้น ก็มีมากพอกับ คนในทวีปเอเชียและ แอฟริกาอีก แต่คนเหล่านั้น ยังใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เหมือนคนธรรมดาทั่วไป และบางคนไม่มี ใครรู้อีกว่าเป็น โรคร้ายนี้ พวกเขายังแข็งแรง ก็เพราะบริโภค อาหารที่ดี มีเนื้อนมเนย สารอาหาร ที่บำรุงกระดูก ให้เติบโตและ แข็งแรง คนที่เป็นโรคนี้ ในสองทวีปนี้ จึงไม่ค่อย จะมีผู้ป่วยที่ ต้องไปนอนตามวัด หรือโรงพยาบาล เหมือนคนใน ทวีปเอเชีย และแอฟริกา ที่ไม่ค่อยได้รับ สารอาหาร ทั้งสองอย่างนี้ จึงทำให้กระดูก และร่างกาย ไม่แข็งแรง และทำ ให้จิตใจอ่อนแอ แย่ลงไปอีก<!--[endif]-->
  <!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:15pt;height:7.5pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\RANSAN~1.TON\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://www.stonelover.com/image/bullet002.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->แล้วเธอดูคนใน ทวีปเอเชีย และแอฟริกาซิ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ ไม่มีใครเอานม หรือเนย ไปให้พวก เขา กินเลย หรือมีบ้าง แต่ผู้ป่วยเหล่านั้น ก็ไม่รู้เลยไม่ได้กิน ร่างกาย ของพวกเขา จึงซูบผอมและ นอนรอ วันตาย จึงเป็นอย่างที่ เห็นนี้แหละ และวิธีการรักษา แบบนี้ ก็ยังสามารถใช้ได้ กับคนที่โลหิตเป็นพิษ ต้องถ่ายเลือด อยู่ตลอด อีกด้วย หากร่างกาย และกระดูก ของเขาแข็งแรง ไขกระดูก ทำงานได้ดี ผลิตเลือดดี ไปเจือจางเลือดเสียได้ อยู่ตลอดเวลา ไม่ช้าร่างกาย ของเขา ก็จะเป็นปกติ ไม่ต้องไป ถ่ายเลือด อีก เธออย่ากลัว ไปเลย เธอเขียนลงไปเถิด คนที่เขาไม่มีที่ไปแล้ว เขาจะหันกลับมาใช้วิธีนี้ รักษา และเมื่อเขารักษา หายได้ผลดี เขาก็จะบอกต่อ ๆ กันไปเอง หรือคนที่เขาอ่าน แต่ไม่ได้เป็นโรคนี้ เขาอาจอยากจะทำบุญ และ เขาก็เอา ข้อความนี้ ไปให้ผู้ที่เป็นโรคนี้ อ่าน เขาก็จะได้บุญเอง อย่ากลัวเลย อย่างนั้นผมก็ ถามท่าน ถามมาเถิด หากผู้ที่เป็นหมอ อ่านพบข้อความนี้ เขาจะคิดอย่างไร ? ท่านตอบ หากผู้ที่เป็นหมอ ที่รักษาโรคนี้ อยู่อ่านพบ บทความนี้ เขาแค่ให้คนไข้ ที่เป็นโรคนี้ดื่มนม ที่มีแคลเซี่ยมสูง วันละแก้วเพียงเจ็ดวัน เขาก็จะพบสิ่งที่เกิด ขึ้นกับคน ไข้เองนั้นแหละ ว่าร่างกาย พวกเขา มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ผิดปกติ และหากให้คนไข้ออกกำลังกาย ช่วยด้วยแล้ว ไม่ช้าพวกเขา ก็กลับไปอยู่บ้าน ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดา ทั่วไปได้ เองอย่ากลัวไปเลย ขอบคุณครับ<!--[endif]--> [FONT=&quot]<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:15pt;height:7.5pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\RANSAN~1.TON\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif" o:href="http://www.stonelover.com/image/bullet002.gif"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->[FONT=&quot]ผมกล่าวขอบคุณท่าน และท่านก็หายไป ท่านทั้งหลาย หากท่านเป็นโรคนี้อยู่[/FONT][FONT=&quot]หรือมีญาติ พี่น้องเป็นอยู่ ก็ลองนำไปไช้ดูนะครับ แค่เจ็ดวันก็เห็นผลแล้ว[/FONT][FONT=&quot]และหากได้ผลอย่างไร ก็บอกกันบ้างนะครับ ขอบคุณครับ

  ที่มา อาถรรพ์เพชรพลอย http://www.stonelover.com/etc/Mystries-0034.htm
  [/FONT]
  [/FONT]
   
 2. Attawat_Rx

  Attawat_Rx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2005
  โพสต์:
  2,189
  ค่าพลัง:
  +18,392
 3. หนูมาลี

  หนูมาลี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 เมษายน 2005
  โพสต์:
  608
  ค่าพลัง:
  +1,146
  ยังไม่มียารักษานะคะ

  ยาสมุนไพร ดังๆที่ ลือกันว่ารักษาได้ของพระ ที่ ตจว

  ช่วยเรื่อง คุมเชื้อไม่ให้มัน กระจายตัว เร็ว

  เหมือน เข้ามา 100 ให้มัน อยู่แค่ 100 ไม่กระจายตัว เรือยๆ จน

  ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

  เชื้อโรค พวกนี้ หลบเก่งคะ เคยคุยกับคนที่ เป็น พวกเทคนิคการแพทย์

  เขาบอกว่า คนที่ไป รักษาสมุนไพร มา อาการ ดีขึ้นเยอะ

  เชื้อ ลด จำนวน ลงมาก ก็จริง แต่มัน ก็ยัง ไม่ตายไปหมด มันยังซ่อนอยู่

  ตามตับ พวกนี้ ขนาดมันเล็ก มันหลบ ตาม ส่วนต่างๆของ ร่างกายได้

  ยาสมุนไพร มันช่วยได้แค่ ควบคุม ไม่ให้ มันกระจายเท่านั้น แต่ ไม่สามารถ

  ฆ่าเชื้อเหล่านี้ได้หมด ผู้ป่วย มีสิทธิ์ แก่ตายได้ ถ้า ดูแล สุขภาพดีๆ ทานยา คุมเชื้อเรือ่ยๆ

  พระที่ อยู่สิงห์บุรี -- ที่ดังมากๆ ที่ คนดังๆไปหา จนเขาลือ มี คนชวนไป

  ออสเตรเลีย ด้วยนะคะ เพื่อนบอกว่า วัดนี้ รักษาคนเป็น โรค เบาหวาน เอดส์

  โรค ต่างๆ ด้วยสมุนไพรคะ มีหมอ มาขอสูตรยาแต่ท่านไม่บอกใคร

  กลัว มีคน หัวหมอ แอบเอาไป จดลิขสิทธิทำยาแล้ว ต่อไปคนจนๆ จะไม่มี ปัญญา หาเงินมา ซื้อยาของท่านทาน เพราะท่านขายถูกมาก แถม แจกฟรีให้คน ยากจนด้วย ไม่เคยไปนะคะ แต่ก็น่าไป บริจาคเงินช่วยวัดนี้เหมือนกันคะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2005
 4. นักเดินทาง

  นักเดินทาง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  726
  ค่าพลัง:
  +9,108
  ผมเคยคุยกับเภสัชกรแผนโบราณท่านหนึ่ง ท่านบอกว่าเคยรักษาคนป่วยโรคเอดส์หายขาดมาแล้วหลายคน อันนี้ผมว่าแปลก มันหายจริงเหรอ น่าสงสารคนป่วยมาก ผมเคยเห็นที่โรง'บาล ผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูก บางคนผิวหนังมีแต่น้ำเหลืองเยิ้ม นอนรอความตายไปวัน ๆ เห็นแล้วผมสงสารจนน้ำตาไหล ถ้าวิธีรักษาที่กล่าวข้างบนพอจะเป็นความหวังให้พวกเค้าได้บ้าง ก็น่าจะลองนะครับ เพราะคนเขียนเรื่องนี้เค้ารู้มาจากเทวดา
   
 5. Attawat_Rx

  Attawat_Rx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2005
  โพสต์:
  2,189
  ค่าพลัง:
  +18,392
  ในหนังสือ สมบัติพ่อให้ กล่าวถึงยากรมด้วยยาสูบครับ ไม่ทราบว่าใครพอจะเคยเห็นการทดลองใช้บ้างครับ
   
 6. Attawat_Rx

  Attawat_Rx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2005
  โพสต์:
  2,189
  ค่าพลัง:
  +18,392
  ในหนังสือ สมบัติพ่อให้ กล่าวถึงยากรมด้วยยาสูบครับ ไม่ทราบว่าใครพอจะเคยเห็นการทดลองใช้บ้างครับ
   
 7. ลูกหลานหลวงปู่

  ลูกหลานหลวงปู่ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  571
  ค่าพลัง:
  +3,602
  หากคนป่วยได้ฝึกกสิณไฟ และลมได้ก็จักหายไปเอง จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว
  หากเราสื่อสารกับกายของเราได้ ก็จะหายขาดไปเอง ต้องคิดเสมอว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ตายอย่างไรจึงจะมีคุณค่ามากที่สุด
   
 8. woottipon

  woottipon เป็นที่รู้จักกันดี สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2005
  โพสต์:
  10,593
  ค่าพลัง:
  +81,607
 9. banpong

  banpong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กรกฎาคม 2005
  โพสต์:
  1,451
  ค่าพลัง:
  +1,773
  สาธ สาธุ
   
 10. ปกรณ์

  ปกรณ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  405
  ค่าพลัง:
  +3,768
  อนุโมทนาสาธุ ควรเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุด เพราะนมไม่มีพิษมีภัย ปัญหาคือผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่อยากดื่มนม บางรายอาจดื่มไม่ได้เลย แต่ถึงอย่างไรคงมีประโยชน์กับผู้ป่วยบางท่านที่ยังไม่ถึงที่ตายและทำตามได้ผลหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกและเป็นความหวังของผู้ป่วย ซึ่งทำได้ง่ายควรค่าแก่การทดลอง
  อนุโมทนาบุญอีกครั้งครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...