เสียงธรรม อธิษฐานอย่างไรในการทำบุญแต่ละครั้ง พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร(๑๓๕ ชุด)

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 20 ธันวาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  PramahaBoonchuyPanyavachiro.jpg
  ธรรมะคลายทุกข์ .... เวรกรรม พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร


  namo putaya
  Published on Dec 18, 2017

  การแก้กรรมทำได้หรือไม่
  เวรกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร
  ทำอย่างไรให้กรรมลดการส่งผลจากหนักเป็นเบาลง
  มาฟังพระอาจารย์ท่านให้ข้อคิดในการแก้กรรมตามแนวทางพระพุทธเจ้ากัน
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  ใครรู้สึกทุกข์แวะมาฟังอุบายคลายทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  สารธรรมนำใจ
  Published on Dec 8, 2017
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  เชิญดาวน์โหลดธรรมบรรยาย ชุด ธรรมคลายทุกข์

  เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 135
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 134
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 133
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 132
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 131
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 130

  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 129


  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 128

  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 127
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 126
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 125
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 124
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 123
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 122
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 121
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 120
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 119
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 118
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 117
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 116
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 115
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 114
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 113
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 112
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 111
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 110
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 109
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 108
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 107
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 106
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 105
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 104
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 103
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 102
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 101
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 100
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 99
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 98
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 97
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 96
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 95
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 94
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 93
  .ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 92
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 91
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 90
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 89
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 88
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 87
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 86
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 85
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 84
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 83
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 82
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 81
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 80
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 79
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 78
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 77
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 76
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 75
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 74
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 73
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 72
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 71
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 70
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 69
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 68
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 67
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 66
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 65
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 64
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 63
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 62
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 61
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 60
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 59
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 58
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 57
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 56
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 55
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 54
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 53
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 52
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 51
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 50
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 49
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 48
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 47
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 46
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 45
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 44
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 43
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 42
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 41
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 40
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 39
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 38
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 37
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 36
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 35
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 34
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 33
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 32
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 31
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 30
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 29
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 28
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 27
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 26
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 25
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่v24
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 23
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 22
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 21

  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 20
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 19
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 18
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 17
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 16
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 15
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 14
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 13
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 12
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 11
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 10
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 09
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 08
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 07
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 06
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 05
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 04
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 03
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 02
  ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ 01


  เพื่อ เผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ ห้ามจำหน่าย
  พบปัญหาในการดาวน์โหลด โปรดแจ้งไปยัง bunchuay1955@yahoo.co.th
  หรือโทรแจ้ง 087-519-5758 (คุณอดุล)
  Facebook :- https://www.facebook.com/phramahabunchuay
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  ธรรมะคลายทุกข์เรื่อง...ทศพลญาณ คือ พระญาณของพระพุทธเจ้า ๑๐ ประการ

  namo putaya
  Published on Dec 22, 2017


  อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ พระญาณที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (อรหัตตมรรค)พระญาณทั้ง ๒ ก็เป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ทศพลญาณก็มีพร้อมกับการตรัสรู้. เข้าใจว่าต่างกันที่รายละเอียด คือ ทศพลญาณ จำแนกเป็น ๑๐ ข้อ
  ตถาคตพลญาณ ๑๐ ประการ หรือ ทศพลญาณ มีดังนี้
  ๑. ทรงหยั่งรู้สิ่งที่เป็นไปได้ และ เป็นไปไม่ได้
  ๒. ทรงหยั่งรู้ผลแห่งการกระทำทั้ง อดีต ปัจจุบัน อนาคต
  ๓. ทรงหยั่งรู้ข้อปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่คติทั้งปวง (คติ-ทางที่จะไปในอนาคต)
  ๔. ทรงหยั่งรู้สภาวของโลก อันประกอบด้วยธาตุต่างๆ
  ๕. ทรงหยั่งรู้ความโน้มเอียง และความถนัดแห่งบุคคล
  ๖. ทรงหยั่งรู้ความยิ่งและความหย่อน แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย)
  ๗. ทรงหยั่งรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว การออกแห่งญาณ สมาธิ และ สมาบัติ
  ๘. ทรงหยั่งรู้ชาติก่อนๆในอดีต
  ๙. ทรงหยั่งรู้จุติ และอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย
  ๑๐. ทรงหยั่งรู้ความสิ้นไป แห่งอาสวะทั้งหลาย

   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  นางเปรตไม่มีเสื้อผ้า พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  namo putaya
  Published on Sep 20, 2017
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  บุญนำพา บุญรักษา ทำอะไรก็มีแต่ความเจริญ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  photo.jpg
  สารธรรมนำใจ
  Published on Jan 21, 2018
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  อธิษฐานอย่างไรในการทำบุญแต่ละครั้ง และทางสู่ความพ้นทุกข์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  นายพิชิต กิมขาว
  Published on Feb 6, 2018
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  เจตนาจิตที่หลงนั่นแหละเป็นตัวนำไป พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  เราจะตัดโซ่สังโยชน์เส้นนี้ด้วยอะไร พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

  สารธรรมนำใจ

  Published on Dec 28, 2017
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,669
  กระทู้เรื่องเด่น:
  136
  ค่าพลัง:
  +25,303
  184.ใครลิขิตชีวิตเรา 3-11-60 พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร..Live.


  173.ทางสู่ความพ้นทุกข์15-10-60 พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร..Live.

  พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร
  Published on Nov 12, 2017
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   3.4 KB
   เปิดดู:
   5
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 กุมภาพันธ์ 2018
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - อธิษฐานอย่างไรในการทำบุญแต่ละครั้ง พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
 1. GUYTHUM
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  161
 2. เผยแพร่ธรรมะ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  635
 3. Phen
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  608
 4. bu142
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  715

แชร์หน้านี้

Loading...