อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์. พระบรมศาสดา และเหล่าผู้พระสาวก

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 11 ตุลาคม 2014.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,120
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +54,959
  21558803_1629906103695831_6395558508424864162_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,120
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +54,959
  21462286_506765369690948_3734388165337357660_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,120
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +54,959
  21432758_1848541098519577_9020895776409182702_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,120
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +54,959
  21369190_2028051987416955_8799429554129776968_n.jpg


  ประมาณแห่งความรู้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
  และประมาณแห่งสติเท่านั้น
  อธิบายว่า เพื่อความเจริญแห่งสติสัมปชัญญะ

  คำว่า ไม่ถูกกิเลสอาศัยอยู่
  ไม่ถูกกิเลสอาศัยด้วยอำนาจแห่งกิเลสเป็นที่อาศัย
  คือ ตัณหา และ ทิฏฐิ

  คำว่า ไม่ยึดถือสิ่งไร ๆ ในโลกด้วย
  ความว่า ไม่ถือสิ่งไร ๆ ในโลก คือรูป ฯลฯ หรือวิญญาณว่า
  นี้เป็นตัวของเรา นี้มีในตัวของเรา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กันยายน 2017
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,120
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +54,959
  21730810_1326299100826575_3611019749157725769_n.jpg

  สาวกผู้มีศรัทธา ผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดา
  ย่อมมีหลักปฏิบัติว่า
  ‘หนัง เอ็น และกระดูกจงเหือดแห้งไปเถิด เนื้อและเลือดในสรีระของเรา จงเหือดแห้งไปก็ตามที เมื่อเรายังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว จักไม่หยุดความเพียรนั้น’

  ดูรายละเอียดใน กีฏาคิริสูตร
  http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=13&siri=20
  ***********
  ข้อความบางตอนในอรรถกถากีฏาคิริสูตรว่า
  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความเพียรมีองค์ ๔ ด้วยบทนี้ว่า กามํ ตโจ จ จริงอยู่ ในบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า บุคคลตั้งความเพียรประกอบด้วยองค์ ๔ อย่างนี้ คือ หนังเป็นองค์ ๑ เอ็นเป็นองค์ ๑ กระดูกเป็นองค์ ๑ เนื้อและเลือดเป็นองค์ ๑ แล้วปฏิบัติอย่างนี้ว่า เราไม่บรรลุพระอรหัตแล้วจักไม่ลุกขึ้นดังนี้.
  ดูรายละเอียดในอรรถกถากีฏาคิริสูตร
  http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=222
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,120
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +54,959
  [​IMG]
  มัจจุราชมันไล่เข้าๆ แล้วนะ มันบีบเข้าๆ อนู่นั่น
  คนเรานี้ มันก็เท่านั้น เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิดๆ อยู่อย่างนั้น
  มีแต่พระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านไม่อุปทานความยึดมั่น

  ฟังไป ก็ไม่เอาไปพิจารณา
  ไปกำกับจิตของเจ้าของ มันก็ไม่เกิดผลนะ
  มันเอาแต่ความจำ "ความจริง" มันไม่เกิดกับใจเจ้าของ

  หลวงปู่ลี กุสลธโร
  21761387_499636493730374_4311281592174702004_n.jpg
   
 7. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,120
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +54,959
  21742996_2030645327157621_2615903789422196115_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  13,120
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +54,959
  ปฏิบัติแล้ว โลภ โกรธ หลง แกลดน้อยลงหรือเปล่าล่ะ
  ถ้าลดลง ข้าว่าแกใช้ได้....
  21687620_1661228310614011_1644784275548151689_n.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...