เรื่องเด่น เผยเคล็ดคาถา "หลวงปู่แหวน สุจิณโณ"ใช้เสกน้ำมนต์สงเคราะห์ญาติโยม ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก..

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 13 มกราคม 2018.

 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,048
  กระทู้เรื่องเด่น:
  848
  ค่าพลัง:
  +28,731
  tnews_1515768258_7954.jpg


  เอ้า..หายโรคหายภัย อายุมั่นขวัญยืน เผยเคล็ดคาถา "หลวงปู่แหวน สุจิณโณ"ใช้เสกน้ำมนต์สงเคราะห์ญาติโยม ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก..


  ความจริงแล้ว หลวงปู่แหวน เช่นเดียวกับพระในสาย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ไม่ได้สนใจเรื่องการปลุกเสกวัตถุสิ่งของ การทำน้ำมนต์รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ แต่ท่านก็อนุโลมเพื่อเป็นการสงเคราะห์ญาติโยม ที่เขายังต้องการอยู่เท่านั้น ท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์มากกว่า

  ถ้าว่าถึงคาถาที่หลวงปู่ท่านใช้ในการทำน้ำมนต์นั้น ท่านมักใช้บท มงคลจักรวาฬน้อย ที่อัญเชิญมาเสนอท้ายตอนนี้

  สมัยที่หลวงปู่แหวน ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เวลาที่ชาวบ้านเอาน้ำมาถวาย ขอให้ท่านเสกให้ เช่นเขาจะบอกว่าคนนั้น คนนี้ จะคลอดหรือคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ขอให้หลวงปู่เสกน้ำมนต์ให้ด้วย

  บางครั้งหลวงปู่ก็พูดในทำนองขบขันว่า “เออเวลาอย่างหนึ่งเขาก็ไม่บอกเรา เวลาจะคลอดจึงมาบอกเรา ทำให้ลำบากพระเจ้าพระสงฆ์ แทนที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาล”

  เวลาหลวงปู่เสกน้ำมนต์ ท่านใช้บทมงคลจักรวาฬน้อย ตามที่กล่าวข้างต้น โดยจะว่าดังๆ ให้ได้ยิน ดังนี้ :-

  สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณนัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภา เวนะ ปิฎะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ, อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา.

  ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา, อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จุปัททะวา, ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง, สิริ อายุ จะวัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา, สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุ เต

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา, สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถิ ภะวันตุ เต.

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา, สัพพะธัมนุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต,

  ภาวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต.

  เอ้า หายโรคหายภัย อายุมั่นขวัญยืน.

  bio-luangpu(1).jpg

  10999893_660343450775683_3230096603562025353_n(2).jpg  คำแปล

  สัพพะพุทธานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

  สัพพะธัมมานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง

  สัพพะสังฆานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

  พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งระตะนะสาม คือ พุทธรตนะ ธรรมรตนะ สังฆรตนะ

  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พัน

  ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ

  ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า

  สัพเพ เต โรคา สัพเพเต ภะยา

  สรรพโรคทั้งหลายของท่าน สรรพภัยทั้งหลายของท่าน

  สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา

  สรรพอันตรายทั้งหลายของท่าน สรรพอุปัทวะทั้งหลายของท่าน

  สัพเพ เตทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา

  สรรพนิมิตร้ายทั้งหลายของท่าน สรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน

  วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก

  จงพินาศไป ความเจริญอายุ ความเจริญทรัพย์ ความเจริญศิริ

  ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก

  ความเจริญยศ ความเจริญกำลัง ความเจริญวรรณะ

  สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

  ความเจริญสุข จงมี (แก่ท่าน) ในกาลทั้งปวง

  1389833446-VVV-o(2).jpg  ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา

  ทุกข์โรคภัย แลเวรทั้งหลาย ความโศกศัตรูแลอุปัทวะทั้งหลาย

  อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา

  ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปด้วยเดช

  ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง

  ความชำนะความสำเร็จทรัพย์ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง

  สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

  ศิริอายุแลวรรณะ โภคะความเจริญแลความเป็นผู้มียศ

  สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ

  แลอายุยืนร้อยปี แลความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.

  102069_20150903-021724_1.jpg

  ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาบทความมา ณ ที่นี้

  คัดลอกจาก : หนังสือหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๓ โดย รศ.ดร.ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์

  เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชา


  เรียบเรียงโดย

  ศักดิ์ศรี บุญรังศรี
  http://www.tnews.co.th/contents/400580
   
 2. นรวร มั่นมโนธรรม

  นรวร มั่นมโนธรรม สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  193
  ค่าพลัง:
  +78
 3. mrmos

  mrmos Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 ตุลาคม 2016
  โพสต์:
  348
  ค่าพลัง:
  +300
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เผยเคล็ดคาถา หลวงปู่แหวน สุจิณโณใช้เสกน้ำมนต์สงเคราะห์ญาติโยม
 1. rittipat
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  77
 2. rittipat
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  132
 3. SiTa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,395
 4. SiTa
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  4,260
 5. supatorn
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  377

แชร์หน้านี้

Loading...