เพจ คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง, 17 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
  1f308.png 1f308.png ร่วมบุญทุกอย่างในวัดท่าซุงจำนวน 2,600 บาทค่ะ
  1f607.png 1f607.png 1f607.png ทุกท่านที่ฝากฝนร่วมบุญวันนี้เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะ
  1f33c.png ขอความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ทุกท่านที่ร่วมบุญมาและผู้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ

  24852638_1325944614183945_1469786653298533378_n.jpg
  24774692_1325944644183942_6524881137172199867_n.jpg
  24312915_1325944674183939_5368167754937978328_n.jpg
  24301113_1325944710850602_3266772299185108523_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
  โอวาทหลวงพ่อฯ เล่ม 1 หน้า 25
  ทรงความดี
  ให้ลืมความชั่วทั้งหมด ปาณา อทินนา กาเม มุสา สุรา ที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเลิกกัน ไม่คิดถึงมันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  ไม่ลืมคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะตาย ถ้าเราตายแล้วไม่ยอม
  มานรกมันทุกข์ เราไม่ต้องการ เราต้องการไปจุดเดียวคือนิพพาน ถ้าไปสวรรค์หรือพรหม หมดบุญวาสนาบารมีต้องพุ่งหลาวลงนรก เพราะบาปเก่าที่มีอยู่ ฉะนั้นมุ่งอย่างเดียวคือ
  ไปนิพพาน อารมณ์อย่างนี้ถ้าทรงตัวเขาเรียก พระโสดาบัน
  บาปทั้งหมดทุกอย่างที่ทำมาแล้วไม่ทำต่อไป

  24796321_1326073580837715_5451513510133328706_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
  จากหนังสือ ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ ๒๐
  โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง
  การนอนด้วยอภิญญาผลสมาบัติ หรือการนอนด้วยการทรงสมาธิใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียว ก็ดีกว่านอนธรรมดาแปดชั่วโมง ตื่นมาก็มีความอิ่ม ขึ้นมาก็ไม่รอแล้ว เรื่องล้างหน้าไม่มี มันเสียเวลา นอกจากจะปวดอุจจาระปัสสาวะนั่นถึงจะไป ตื่นขึ้นมาปัปใจมันจับคำภาวนาพิจารณาอารมณ์ตัดสังโยชน์ เมื่อตื่นขึ้นมารู้สึกว่าใจยังพิจารณาสังโยชน์อยู่ นี่การนอนหลับไปด้วยกำลังของสมาธิเป็นอย่างนี้ เวลาหลับมันก็ทำของมันเองด้วยแต่เราไม่รู้สึก พอตื่นมาครึ่งหลับครึ่งตื่น รู้สึกตื่นไม่เต็มตัว จิตมันพิจารณาสังโยชน์ก็ทำต่อไป

  25289382_1331609090284164_711431684032650295_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
 7. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
 8. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
 9. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
  โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง ( ธัมมวิโมกข์ ฉบับธรรมทาน )
  เรื่อง ความมุ่งหมาย ในการเจริญสมาธิ
  เกิดดี ไม่มีการไปอบายภูมิ
  เมื่อยังต้องเกิดก็เกิดดีไม่มีการไปอบายภูมิ
  ท่านให้ปฏิบัติดังนี้
  เราเป็นนักสมาธิคือมีอารมณ์มั่นคง
  ถ้ามุ่งแต่สมาธิธรรมดาที่นั่งหลับตาปฏิบัติ
  ความดีไม่ทรงตัวได้นานต่อไปอาจจะสลายตัว
  ได้ มีมากรายแล้วที่ทำได้แล้วก็เสื่อม
  และก็เสื่อมประเภทเอาตัวไม่รอด คือสมาธิ
  หายไปเลยในอดีต เช่น พระเทวทัต ขนาด
  ได้อภิญญายังเสื่อมแล้วก็ลงอเวจี
  ในปัจจุบันนี้ที่ได้แล้วเสื่อมก็มีมาก เพื่อ
  เป็นการป้องกันการเสื่อม และเป็นผู้มีหวังใน
  การเกิดที่ดีแน่นอน ท่านให้ทำดังนี้
  ท่านให้ทำจิตให้ทรงตัวในอารมณ์ต่อไป
  นี้คือ
  (๑) คิดว่า ชีวิตนี้ต้องตายแน่ แต่เรา
  ไม่ทราบวันตาย ให้คิดตามที่พระพุทธเจ้าทรง
  สอนไว้ว่า
  วิธีฝึกกรรมฐาน
  ด้วยตนเองแบบง่ายๆ
  ตอนที่ ๔
  เรื่อง ความมุ่งหมาย
  ในการเจริญสมาธิ
  “เธอทั้งหลาย จงอย่าคิดว่าความตายจะ
  เข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้คิดว่าอาจจะตาย
  วันนี้ก็ได้”
  เมื่อคิดถึงความตายแล้วไม่ใช่ทำใจห่อเหี่ยว
  คิดเตรียมตัวว่าเราตายเราจะไปไหน
  จงตัดสินใจว่าเราต้องการนิพพาน
  ถ้าไปนิพพานไม่ได้ขอไปพักที่พรหมหรือ
  สวรรค์ ถ้าต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้อง
  ไม่ลงอบายภูมิ แล้วพยายามรักษากำลังใจให้
  ทรงตัวในความดีที่เป็นที่พึ่ง เพื่อให้เราเข้าถึง
  ได้แน่นอนตามที่เราต้องการ
  (๒) ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความ
  เคารพ โดยปฏิบัติใน พุทธานุสสติ ตามที่
  แนะนำมาแล้วอย่าให้ขาด
  (๓) เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระ
  พุทธเจ้า โดยใจนึกถึงความตายอย่างไม่ประมาท
  ทรงอารมณ์ไว้ใน อานาปานุสสติกรรมฐาน และ
  กรรมฐานข้ออื่นๆ ที่ทำได้แล้วเป็นปกติ
  อย่าให้กรรมฐานนั้นๆ เลือนหายจากใจ
  ในยามที่ว่างจากการงาน
  เวลาทำงาน ใจอยู่ที่งาน
  เวลาว่างงาน ใจอยู่ที่กรรมฐาน
  (๔) ยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์สาวกของ
  พระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมของ
  พระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์นำมาแนะนำ และเลือก
  ปฏิบัติตามที่พอจะทำได้
  (๕) ปฏิบัติและทรงกำลังใจใน ศีล และ
  กรรมบถ ๑๐ อย่างเคร่งครัด ไม่ยอมละเมิด
  ศีล และ กรรมบถ ๑๐ อย่างเด็ดขาด เว้น
  ไว้แต่ทำไปเพราะเผลอไม่ตั้งใจ

  25158115_1333968466714893_2776565186153350516_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
  “ลูกรักทั้งหลาย ธรรมส่วนใดที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอน ที่พ่อจะปกปิดไว้ไม่มี พ่อสอนหมดทุกอย่าง เมื่อพ่อตายแล้ว ขอลูกแก้วของพ่อจงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยส่วนนี้ทั้งหมด ในเมื่อขันธ์ ๕ มันทรงไม่ไหว พ่อก็อยู่ไม่ได้ พ่อสอนลูกอยู่เสมอว่า ขันธ์ ๕ เป็นของธรรมดา มันเกิด แก่ เจ็บ และในที่สุดมันก็ต้องตายเหมือนกันหมด ลูกจะเกาะขันธ์ ๕ ของพ่ออยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ ความดีที่จะเกิดมีขึ้นนั้นไซร้ก็คือการปฏิบัติตนเอง ฟังแล้วก็จำ จำแล้วก็คิด คิดแล้วก็ปฏิบัติตาม ถ้าสามารถทำได้ ในที่สุดไม่ช้าก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคล”
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  _________
  จากหนังสือ “พ่อรักลูก ๓” หน้า ๑๘๕

  25289742_1334239310021142_2954215104649237846_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง

  ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2017
  โพสต์:
  3,476
  ค่าพลัง:
  +2
  1f607.png 1f607.png 1f607.png เมื่อวานนี้{16ธันวาคม2560}ฝนนำงานบุญมาถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์น้อยดังนี้ค่ะ
  1f607.png ถวายงานบุญเททองหล่อพระสังกัจจายน์หน้าตัก1เมตรจำนวน10,500บาท(ที่นำมาลงในเพจนะคะ)
  1f607.png 1f607.png 1f607.png ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะ

  25395750_1336006713177735_2289309140756516969_n.jpg
  25498220_1336006769844396_3441346340959347119_n.jpg
  25443047_1336006813177725_7773836200637702023_n.jpg
  25398832_1336006836511056_3412173766727460043_n.jpg
  25348326_1336006876511052_5838148386599851709_n.jpg
  25348553_1336006913177715_2971164914167711348_n.jpg
  25395791_1336006956511044_3781258319413405157_n.jpg
  25498289_1336007009844372_5330299988541917818_n.jpg
  25395921_1336007049844368_1881677622551961332_n.jpg
  25354094_1336007103177696_2198067854690611259_n.jpg
  25396215_1336007139844359_1124281768718118751_n.jpg
  25396027_1336007173177689_1079056755401812694_n.jpg

  ที่มา คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เพจ คำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
 1. phrapuwadon
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  316
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  174
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ตอบ:
  2,154
  เปิดดู:
  1,878
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ตอบ:
  2,879
  เปิดดู:
  4,675
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  1,302
  เปิดดู:
  2,229
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...