เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  เรื่องการลอยกระทง

  การลอยกระทงนี้เป็นการบูชารอยพระบาทขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถ ที่ทรงแสดงรอยพระบาทให้ปรากฏ คือทรงอธิษฐานไว้ที่ แม่น้ำนัมมทานที ตามพระบาลีกล่าวไว้ว่าอย่างนั้น แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ในแม่น้ำ ถ้าในแม่น้ำพยานาคมายาก แต่ความเป็นจริงมันเป็นปากน้ำนัมมทานที เป็นจุดหนึ่งของทะเลหรืออยู่ในห้วงของทะเลที่องค์สมเด็จพระชินศรีรงแสดงรอยพระบาทไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามอัธยาศัยของพญานาคและสัตว์น้ำทั้งหลาย

  แต่การลอยกระทงนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเราจะปรารภแต่รอยพระพุทธบาทอย่างเดียวก็เห็นว่าไม่สมเหตุสมผล ความจริงแล้วขอให้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย นั่นก็คือบูชา พระพุทธเจ้า บูชาพระธรรม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวร แล้วก็บูชาพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย อย่างนี้เราจะมีบุญใหญ่ได้รัตนะถึง ๓ ประการ หรือว่าอนุสสติทั้ง ๓ ประการ

  การลอยกระทงนี้ ตามโบราณเขาถือว่าเป็นการขอขมาโทษต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยเด็กๆ ท่านผู้ใหญ่เคยบอกว่า เราเคยถ่ายอุจจาระก็ดี ปัสสาวะก็ดี ลงในแม่น้ำ ถือว่าเป็นการไม่เคารพรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ความจริงเรื่องนี้เห็นว่าจะไม่สมเหตุสมผล เพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลไม่ได้ทรงคิดอย่างนั้น แต่ว่าโบราณท่านตั้งใจทำก็เป็นความดี เพราะการขอขมากับองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ หมดจากการปรามาสในองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถ แสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  คำว่า “ทศพิธราชธรรม” ก็เป็นพระราชาอย่างดี มีน้ำพระทัยดี โอบอ้อมอารีแก่พสกนิกรอย่างพระ
  เจ้าแผ่นดินของเราองค์ปัจจุบันคือ “รัชกาลที่ ๙”
  ที่ห่วงใยบรรดาพสกนิกรชาวไทยอยู่เป็นปกติ

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1509977163_292_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  การทรงศีลบริสุทธิ์จิตมั่นอยู่ในศีลท่านเรียก
  ว่า “ฌาน” จิตจะไปอย่างไรก็ช่าง
  ใครจะไปเหนือไปใต้อย่างไรก็ช่าง
  เราควบคุมศีลไว้เป็นปกติมีศีลเป็นอารมณ์
  ระมัดระวังศีลเป็นปกติ จนกระทั่งเป็นอัตโนมัติ
  ของจิต จิตไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไปจากศีล
  มีอารมณ์สบายอย่างนี้เป็นอารมณ์ฌาน
  คำว่า “ฌาน” ก็หมายความว่าจิตทรงอยู่
  คำว่า “ฌานัง” เรียกว่า การเพ่ง
  แต่คำว่าเพ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องจ้อง
  เป๋งไม่ใช่อย่างนั้น คือมีอารมณ์ทรงคุมศีลอยู่
  เป็นปกติ อันนี้แหละเป็นฌาน

  พระราชพรหมยาน

  1509976925_366_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “….ถ้าไปคบคนชั่ว แกก็สร้างความทุกข์ให้เรา
  คบคนดีมีความสุข ถ้าหาคนดีไม่ดี มีแต่คนชั่ว
  เราไม่คบเสียเลย อยู่ตัวคนเดียวดีกว่า
  เมื่อมันจะทุกข์ก็ทุกข์เฉพาะตัวของเราเอง
  ไม่ใช่คนอื่นมาสร้างความทุกข์…”

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1509982084_9_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “….เกิดมานี่มันตายหนเดียว ถ้าจะตายเนื่องด้วยการช่วยรักษาพระพุทธศาสนาเข้าไว้ไม่เป็นไร พร้อมที่จะตาย เรื่องความตายเป็นของธรรมดา…”

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1510064945_158_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “……คนทุกคนเกิดมา ยังทรงอยู่ในคติดีเสมอไปไม่ได้นั่นก็มีดีบ้าง มีชั่วบ้าง ไปตามอำนาจกฎของกรรม ขณะใดกรรมดีให้ผล ขณะนั้นเขาก็มีความสุข ขณะใดความชั่วให้ผล ขณะนั้นเขาก็มีความทุกข์ แม้แต่เราเองก็เหมือนกัน ฉะนั้น จึงบอกว่าให้อุเบกขาเข้าไว้ อย่าดีใจ ทำใจเฉยๆ เพราะสิ่งนั้นมันแก้ไขไม่ได้…”

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๕๙ หน้า ๘๓ โดยพระราชพรหมยานเถระ

  1510065482_370_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ถ้าเราทรงสติสัมปชัญญะ เรารู้ลมหายใจเข้าออกก็ดี ภาวนาก็ดี อันนี้ชื่อว่าอารมณ์จิตเป็นสมาธิ อารมณ์จิตของเราเป็นสมาธิอยู่นานเท่าไร ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี มันก็ตกมีกำลังตกลงไปเท่านั้น…”

  โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1510065242_806_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…เกิดแล้วตายเกิดมาทำไม เกิดแล้วตายเราไม่เกิดเสียดีกว่า ไม่เกิดไปไหนตั้งใจไปนิพพาน….”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1510585349_956_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…เห็นอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา เมื่อเราตัดร่างกายเสียได้แล้ว ไม่เห็นร่างกายเป็นเรา เป็นของเรา เราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้หมด….”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1510585051_957_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ในโลกนี้คนที่เกิดมาทั้งหมดที่ไม่ตายไม่มี ต้องตายหมดทุกคน เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้น ก็ต้องมานั่งนึกถึงตัวเรา เราเองก็ต้องตายเหมือนกัน….”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1510590329_454_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ความโกรธ ความพยาบาท ความระแวงสงสัยใน
  บุคคลอื่นว่าจะเป็นศัตรูกับเรา ความจริงพระพุทธเจ้า
  ให้วางเสีย ถ้าเราดีแล้วใครเขาจะมาเป็นศัตรู
  การที่ระแวงสงสัยบุคคลอื่นว่าจะเป็นศัตรูนี่เป็น
  อารมณ์ของความชั่ว เพราะตัวไม่ดี

  ถ้าเราดีแล้วเราจะวิตกกังวลอะไรกับบุคคลอื่น
  ที่จะมาว่าเราชั่ว จงพยายามดูตัวว่าเราปฏิบัติ
  ตามพระธรรมวินัยหรือเปล่า เราปฏิบัติตามระ
  เบียบหรือเปล่า เราฝ่าฝืนอะไรบ้าง

  ถ้าเราฝ่าฝืนก็แสดงว่าเราเลว จะไปโทษคน
  อื่นเขาได้อย่างไร ถ้าเราดีเสียอย่างมีพระธรรมวินัยครบถ้วน
  อยู่ในระเบียบ มีจิตตรงสมาธิเป็นฌานสมาบัติ
  มีวิปัสสนาญาณแจ่มใสใจมันจะชั่วตรงไหน
  ในเมื่อใจของเราไม่ชั่ว วาจามันก็ไม่ชั่ว กายมัน
  ก็ไม่ชั่ว ความสำคัญในตัวเรามันอยู่ที่ใจตัวเดียว…”

  จาก หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๕๖ หน้า ๖๓
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1510750048_582_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ความจริงพ่อรักลูกยิ่งกว่าชีวิตของพ่อ และลูกของพ่อก็แสนดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคำประกาศออกไปและตักเตือนออกไป ลูกทุกคนปฏิบัติตนได้ดีพ่อจึงถือว่าพ่อมีบุญ ที่พ่อมีลูกดี…”

  จาก ฤาษีสอนลูกภาคเหนือ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1510749807_93_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…จงจำไว้ว่าการฝึกสมถภาวนา วิปัสสนาภาวนาเราฝึกใจ ถ้าอารมณ์จิตมันละเอียดลงไปมันปรากฏอาการทางกายขึ้นมาบ้าง มันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันอย่าสนใจ รักษาใจเป็นสมาธิไว้เป็นพอ…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1510749511_618_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  แผ่นทองคำจารึกนี้ หลวงพ่อบรรจุไว้ในโบสถ์ วัดท่าซุง เมื่องานฝังลูกนิมิต วันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2520
  เรามหาวีระ มีพระราชานามว่า “ภูมิพล” เป็นผู้อุปถัมถ์
  ร่วมด้วยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ สร้างวัดนี้เป็นพุทธบูชา เมื่อศักราชล่วงไปได้
  2700 ปีปลาย จะมีพระเจ้าธรรมิกราช นามว่า “ศิริธรรมราชา”
  สืบเชื้อสายเชียงแสนบวกสุโขทัย ร่วมกับพระอรหันต์
  จะมาบูรณะวัดนี้สืบพระศาสนาต่อไป คณะเราขอโมทนาด้วย แต่อยู่ช่วยไม่ได้
  เพราะไปนิพพานหมดแล้ว
  พุทธพยากรณ์ ณ พระอุโบสถ วัดท่าซุง
  “นับจากนี้ไปอีก 180 ปี จะมีพระอรหันต์องค์หนึ่ง มีอายุ 27 ปี
  รูปร่างสูงขาวท้วม พร้อมกับพระเจ้าธรรมิกราช
  ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้อีกครั้งหนึ่ง ต่อจากนี้ไป 10 ปีแรก
  จะมีพระอรหันต์ 3 องค์ และอีก 7 ปีหลัง จะมีพระอรหันต์ 5 องค์….”
  พุทธพยากรณ์
  “สถานที่นี้จะเป็นศูนย์ที่มีความสำคัญต่อไปในเบื้องหน้า
  วัดนี้ถ้ามันจะพังจริงๆ ก็ต้องพุทธศักราชสิ้นไป 4,500 ปีเศษ คือ 4,500 ปีเศษ
  วัดนี้จึงจะสลายตัว”
  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังจากฝังลูกนิมิตในปี พ.ศ. 2520 แล้ว ท่านบอกว่า
  “จากนี้ไป 3 ปี วัดนี้จะมีพระอริยะเจ้าประจำตลอดไป
  จนถึงพระพุทธศาสนาล่วงไปถึง 4,500 ปี หลังจากนั้นจึงขาดพระอริยเจ้า…”
  ใครจะเป็นผู้มาบูรณะ…?
  เรื่องพระพุทธพยากรณ์นั้น ภายหลังมีผู้โจษขานกันมาก
  บางคนถึงกับล้อเล่นในหมู่ลูกศิษย์ โดยเฉพาะพวกที่ชอบปรารถนาพุทธภูมิ
  บอกว่าให้ลงมาเกิดในสมัยนั้น คืออีก 180 ปีข้างหน้า ตามพุทธพยากรณ์
  ต่อมาหลวงพ่อบอกว่า ท่านที่จะต้องมารับช่วงต่อไปนั้น จะต้องมาจาก “พุทธภูมิ”
  เดิมเหมือนกัน แล้วขอลาพุทธภูมิในภายหลัง เพราะผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์มาก่อน
  ย่อมมีความเข้มแข็งเป็นพิเศษ สามารถที่จะอดทนต่อสู้อุปสรรค
  เพื่อดำรงไว้ซึ่งอายุพระศาสนาให้สืบต่อไปได้อีก
  อีกหลายปีต่อมา เมื่อหลวงพ่อพร้อมด้วยคณะของท่าน ได้มีโอกาสเดินทางไปยุโรป
  จำนวน 7 ประเทศ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศษ อิตาลี เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น
  (เรื่องนี้ผู้เขียนได้รับคำบอกเล่าจากพระที่ร่วมเดินทางไปด้วยว่า)
  ครั้งนั้นหลวงพ่อได้สงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
  ซึ่งในอดีตเป็นนักรบผู้แกล้วกล้า สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นี่เอง
  จึงเรียกกันว่า “5 ทหารเสือ”
  ท่านเหล่านั้นพลาดไปอยู่ในนรก หลวงพ่อจึงจำเป็นต้องช่วยอย่างเต็มที่
  โดยพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาเป็นประธาน แล้วให้หลวงพ่อเข่าสมบัติเต็มกำลัง
  พร้อมกับคณะเดินทางทุกท่าน ช่วยกันอุทิศแผ่ส่วนกุศลทั้งหมด
  ให้พ้นจากขุมนรกอันร้อนแรงนั้น
  ท่านกล่าวว่า โอกาสที่จะช่วยนั้นมิใช่จะช่วยนั้นมิใช่จะมีได้ง่ายๆ
  ทั้งนี้ต้องเคยเกี่ยวเนื่องถึงกัน และเขาก็ได้เคยสร้างสมบุญกุศลไว้แล้ว
  เมื่อวาระมาถึงจึงจะช่วยได้
  เมื่อกลับมาถึงวัดแล้ว หลวงพ่อจึงได้เป็นเจ้าภาพบวชพระให้ 1 องค์ บวชเณรให้ 2
  องค์ โดยลูกชาย 2 คนของ พ.อ.(พิเศษ) สถาพร พงษ์พิทักษ์ เป็นผู้อาสาบวรเณร
  ส่วนพระฉัตรชัยเป็นผู้อาสาบวชพระ
  หลังจากได้รับอนุโมทนาส่วนกุศลทั้งหมดนี้แล้ว
  ผู่ล่วงลับเหล่านั้นได้เป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมหาราช
  เวลานี้ได้มาอารักขาเขตวัดแห่งนี้ด้วย
  ผู้ที่จะมาบูรณะวัดในกาลข้างหน้า
  ท่านบอกว่าในจำนวน 5 ทหารเสือนี้แหละ ในจำนวน 2 คนนี้ ซึ่งมีเชื้อสายมาจาก
  “พุทธภูมิ” ในอดีตทั้งสองคนนี้เคยอยู่ที่ อิตาลี และ เยอรมัน
  คนหนึ่งจะมาเกิดเป็นพระอรหันต์องค์นั้น
  ส่วนอีกคนหนึ่งจะมาเกิดเป็นพระเจ้าธรรมิกราช ตามพระพุทธพยากรณ์นั้น
  และสถานที่แห่งนี้ หลวงพ่อได้เคยเล่าให้พระฟัง หลังจากทำสังฆกรรมในพระอุโบสถ
  เมื่อประมาณ 2-3ปีก่อนว่า
  สถานที่บริเวณวัดท่าซุงแห่งนี้ ต้งแต่อดีตกาลนานมาแล้ว
  ได้มีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว 72 องค์
  โดนท่านทั้งหมดได้มาปรากฏแล้วบอกให้หลวงพ่อทราบ

  มีบางท่านบอกผมว่าบุคคลที่มาจากเยอรมัน 1 ในนั้น ก็คือ ฮิตเลอร์นั่นเอง

  ก็หมดแล้วครับข้อมูลที่อยู่ในมือ ไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่ไหนสงสัยอะไรกันอีก เพราะว่าคนนี้ มันสงสัยกันไม่หยุด เพราะถ้าหยุดความเป็นคนเสีย คงหมดสงสัย…

  -หลวงพ.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “..บุคคลใดที่ต้องการจักไปพระนิพพานในชาตินี้
  บรรดาเจ้าหนี้เก่าๆ ก็จะตามทวงตามเล่นงานอย่างไม่ลดละ

  หากทนไม่ได้ ก็ไปไม่ได้ ต้องวางอารมณ์
  ยอมรับกฎของกรรมให้เป็นธรรมดาให้ได้
  การพ่าย แพ้เป็นของธรรมดา
  แต่จงอย่า…อย่าถอย
  จิตก็จักไม่ดิ้นรนมาก
  ไม่ช้าไม่นานกฎของกรรมก็จะสลาย
  ตัวไปเอง”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1511192969_735_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  การเป็นพระโสดาบัน เป็นของไม่ยาก

  อันดับแรก ขอบรรดาญาติโยมเข้าใจในสังโยชน์ ๑๐ ประการ
  คำว่า สังโยชน์ หมายถึง กิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัดใจ ให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ อย่างไรก็ต้องค่อย ๆ ตัด ตัดทีละน้อย และก็ตัดบ่อย ๆ ตัดไว้เสมอ ๆ อันดับแรกมันก็จะลืมบ้าง เผลอบ้าง เป็นของธรรมดา
  สำหรับพระโสดาบัน กับพระสกิทาคามี ตัดสังโยชน์ได้ ๓ ข้อ คือ
  ๑. สักกายทิฏฐิ
  ๒. วิจิกิจฉา
  ๓.สีลัพพตปรามาส

  รู้เรื่องไหม ฟังรู้แต่เรื่องไม่รู้ สักกายทิฏฐิ นี่เขาตัดร่างกาย คือต้องตัดตามพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า พระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดี มีสมาธิเล็กน้อย มีปัญญาเล็กน้อย แต่มีศีลบริสุทธิ์ ต้องจำข้อนี้ให้ดีนะ ไม่ใช่ว่าจะต้องมีสมาธิหนักแน่น
  เกินไป และปัญญาก็ไม่ต้องสูงเกินไป แต่มีศีลบริสุทธิ์ เพราะว่า พระโสดาบันพระสกิทาคามี นี่ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ ถ้ามีสามีภรรยาแล้วก็ดี ก็อยู่ด้วยกันตามปกติ คนที่ยังไม่มีสามีภรรยาก็ยังแต่งงานได้ ก็มีแค่ศีล ๕ สำหรับพระโสดาบัน พระสกิทาคามี ก็เหมือนกันนะ หนึ่ง มีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้ก็ต้องตาย นี้เป็น สักกายทิฏฐิ
  ประการที่สอง มีความเคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์แน่นอนไม่สงสัย
  ประการที่สาม มีศีล ๕ บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติ ถ้าจะเข้าถึงพระโสดาบัน จะมีจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ คือต้องการจุดเดียวคือ พระนิพพาน อย่างนี้จะเป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามีได้ทั้งสองอย่าง

  โอวาทหลวงพ่อฯ เล่ม 4 หน้า 23
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  -เป็นข.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…บุคคลใดเจริญพระกรรมฐาน พอจิตเข้าถึงปีติทรงตัวแน่นอน ท้าวมหาราช จะส่งเทวดามาอารักขาทิศละองค์ก็เป็น ๔ องค์
  อย่างนี้ไม่เป็นไร ถ้าผีที่เป็นภัยหรือเทวดาที่เป็นภัยจะเข้ามา เขาจะกำจัดทันที…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1511198610_371_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  เรื่องการบวงสรวง

  ถ้าบวงสรวงแล้วยังไม่เที่ยงเพียงไร ท่านยังไม่
  กลับ เรายังบูชาได้ตามความประสงค์ ท่านยัง
  อยู่หมด ไม่ต้องลาหรอก ท่านยังอยู่จนกว่าจะเที่ยง
  ส่วนมากเข้าใจว่าสำคัญตอนบวงสรวง ถ้ายัง
  ไม่เลยเวลาท่านยังไม่กลับ ท่านอยู่ตั้งแต่ตอน
  บวงสรวงยันเที่ยง

  และเมื่อเที่ยงวันไปแล้ว ท่านจะไปบางส่วน
  เฉพาะชั้นกามาวจรเท่านั้น
  ตั้งแต่พรหมขึ้นไปท่านไม่กลับ
  กามาวจรก็ไปบางชุด รุ่นใหญ่ไม่ไป ไปแต่รุ่นเล็ก
  พวกรักษาเวรรักษายามไป นอกนั้นไม่ไป
  ชั้นกามาวจร ท้าวมหาราชท่านก็ไม่ไป เพราะ
  นายท่านอยู่ที่นี่ พระอินทร์ท่านอยู่ เขาประชุม
  กันอยู่ที่นี่ คณะนี้ท่านไม่ไปตลอดงาน

  อย่าง ภุมเทวดา ที่รักษาเขต สังเกตเวลาใกล้
  จะเลิก เขาจะรีบมาหมด พวกนั้นเวลาปกติมา
  ไม่ได้ เวลายามมาไม่ได้ พอใกล้จะเสร็จเหลือ
  อีก ๑๐ นาที ท่านจึงมาได้ พอหลังจากนั้นท่าน
  ก็กลับกันหมด ผู้ใหญ่ก็กลับ

  จากหนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๖๙ หน้า ๗
  โดย…หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1511446529_852_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  4,939
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +30
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…อยู่คนเดียวสบายๆ ไม่พอใจ อยากจะมีคู่ครองแล้วไม่ได้คิดหรอกว่าการที่มีคู่ครองน่ะมันเพิ่มความลำบากมาเพียงใด นึกเอาเองก็แล้วกันจะทำอะไรมันก็ไม่เป็นอิสระสักอย่าง หาความเป็นอิสระไม่ได้…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1511451688_33_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
 1. phrapuwadon
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  73
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  120
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ตอบ:
  2,792
  เปิดดู:
  2,921
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  1,304
  เปิดดู:
  2,248
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  1,300
  เปิดดู:
  1,494
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...