เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ***คำอธิษฐานได้ผล***

  ผู้ถาม : กราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง เมื่อคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ นี้ ลูกได้ทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อที่อธิษฐานว่า ” ความซวยจงหมดไป พร้อมกับปีเก่า และขอความร่ำรวย จงมาพร้อมกับปีใหม่ ๒๕๓๒ นี้ ” ปรากฏว่าวันนี้การค้าของลูกคล่องตัว ลูกอยู่ในโอวาท (แหม..นี่แกคงจะดีใจว่า ลูกอยู่ในโอวาทนะ) หากลูกจะอธิษฐานอย่างนี้ทุกคืน ๆ ไป จะผิดกฏที่เทวดาเขาสงเคราะห์อยู่ในเวลานี้หรือเปล่าเจ้าคะ

  หลวงพ่อ : ดีมาก ถ้าทำตามนั้นนะ จะดีมากเลย จะมีการทรงตัว เงินจะเหลือใช้ เอาทุกวันดีกว่า ไม่ใช่ทำวันเดียว

  ผู้ถาม : อ๋อ..ยิ่งว่าบ่อยๆ ยิ่งดีหรือครับ

  หลวงพ่อ : ใช่ ทำเป็นสมาธิแบบนั้น ก็ไม่ต้องใช้เวลาใกล้ ๒ ยาม เวลาไหนก็ได้ที่เราเห็นสมควร ที่ว่าใกล้ ๒ ยาม เพราะปีเก่าจะไป ปีใหม่จะมา เวลานี้เป็นเวลาของปีใหม่ ก็ใช้ได้ทุกเวลาตามที่ชอบใจ นั่นดีมากนะ ต่อไปจะรวยใหญ่ เมื่อทุกคนรวยใหญ่ ฉันก็สบายใจ สร้างวัดอีก ๑๐ วัด (หัวเราะ)

  ผู้ถาม : นี่ก็เป็นผลดีแก่แม่บ้านนะ มีผัวอยู่ในโอวาท เอ..ถ้าผู้ชายว่าบ้าง ลูกเมียจะอยู่ในโอวาท หรือเปล่าครับ

  หลวงพ่อ : เราอยู่ในโอวาทเขา เขาก็อยู่ในโอวาทเรา ” วันทโก ปฏิวันทนัง ” ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบ ” ปูชา ลภเตปูชัง ” ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ ในเมื่อเราอยู่ในโอวาทเขา เขาก็อยู่ในโอวาทเรา

  จาก หนังสือหลวงพ่อตอบปัญหา ธัมมวิโมกข์ กุมภาพันธ์ 2532
  โดย หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1514648105_849_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ความแตกต่างของอารมณ์พระอริยะ กับฌานโลกีย์

  จิตใจของพระอริยเจ้าไม่หนักเหมือนใจของฌานโลกีย์ อารมณ์ของฌานโลกีย์มันกดหนักแนบสนิท ไม่อยากจะเคลื่อนตัว แต่อารมณ์ของพระอริยเจ้านี่ไม่หวั่นไหว สบาย เคลื่อนไหวสบายมีการคล่องตัว ความสำรวมน้อยลงความเคร่งครัดมัธยัสถ์น้อยลง เพราะใช้อารมณ์คิดแทนที่จะใช้อารมณ์กด

  จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๐๐ หน้า ๒๔
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  สูงค่าด้วยกำลังใจ

  วัตถุใดที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายมาจงอย่าละเลย จงอย่าคิดว่าของนั้นเป็นของน้อยให้ถือว่าทุกท่านถวายด้วยกำลังใจ กำลังใจของคนเราซื้อกันไม่ได้ด้วยเงิน

  จากธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๑๖๒ หน้า ๕๔
  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1514906465_769_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “พุทโธ เป็นพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแค่นึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไปสวรรค์นับไม่ถ้วน”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1514906224_507_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  เพียรละชั่วทรงความดี

  พยายามเพียรทรงตัวไว้ ทำใจว่าจะไม่ฝืนคำ
  สั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็เพียรทรงไว้แต่
  ความดี ละความชั่วอยู่ตลอดเวลา
  กรรมอะไรก็ตาม อารมณ์ใดก็ตาม ที่พระพุทธเจ้า
  กล่าวว่าเป็นอารมณ์ของความชั่ว ต้องเพียรต่อ
  ต้านมันนะ แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความ
  เป็นจริงให้พบ เมื่อพบความเป็นจริงแล้วก็เพียร
  ถือมันเข้าไว้ คือทรงความเป็นจริงไว้ในใจ ยอมรับนับถือความเป็นจริง คิดไว้เสมอว่าไม่มี
  ที่ใดที่จะดีไปกว่าพระนิพพานนะ

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  .jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ดูใจของเราว่ามันดีหรือมันชั่ว
  ดูใจของเราว่ามีพรหมวิหาร ๔ หรือเปล่า
  ศีลบริสุทธิ์ไหม จิตว่างจากนิวรณ์ไหม
  จิตเราเกาะอยู่ในขันธ์ ๕ ไหม
  จิตยังหวั่นไหวต่อนินทาและสรรเสริญไหม
  ถ้าเป็นอย่างนี้เราเลว

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1515685743_72_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “ทุกท่านจงจำไว้ อย่าไปมองดูความเลวของคนอื่น
  มองดูความเลวของตน ไม่ต้องไปปรับปรุงบุคคลอื่น
  ปรับปรุงเราเองให้มันดีที่สุด”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1515685505_599_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…คำว่าถือมงคลตื่นข่าว ไม่มีความมั่นใจในตนเองมีข่าวว่าดีที่ไหนไปที่นั่น ส่วนข้อวัตรปฏิบัติก็ไม่มีอารมณ์ทรงตัว ใครเขาว่าอย่างไรดีทำตามนั้น ในที่สุดก็กลายเป็นคนจับจด ไม่มีอะไรแน่นอนจริงจังผลที่ได้รับก็เหลวทั้งเรื่องตลอดชีวิต เห็นมามากรายแล้วคนอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนขาดสัญญา คือความจำและไร้ปัญญา คือไร้ความคิดความฉลาด จะว่าโง่เฉยๆ ก็ไม่แน่ใจนัก ถ้าจะพูดว่าโง่แกมหยิ่งเห็นจะพอไปได้…”

  จาก รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ ของหลวงพ่อพระราช
  พรหมยาน เล่ม ๗ หน้า ๒๘

  1515773463_49_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  การเจริญพระกรรมฐานต้องหาจุดลงให้เจอ

  “…การเจริญพระกรรมฐานต้องรู้จุด คือ ต้องรู้จุดที่เราจะต้องลง
  ไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกลงมาตายอย่างกับนักเจริญพระกรรมฐานทั้งหลายหาจุดไม่ได้ก็ว่ากันเรื่อยไป คุยกันถึงเรื่องนั่งนาน ภาวนานาน เดินนาน ยืนนานนั่งนาน เอานานๆ เข้าว่ากันไม่มีอะไรเป็นผลผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัว คือผลจริงๆ ที่เราต้องการก็คือความเป็น “พระอริยเจ้า” อย่างเลวที่สุดเราควรเป็นพระโสดาบัน นี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหันต์…”

  .jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ความไม่แน่นอนในศีล ทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบ
  ศรัทธาหัวเต่า ผลุบเข้าผลุบออก เคารพในศีลบ้าง
  ไม่เคารพในศีลบ้าง อันนี้เป็นเหยื่อของอบายภูมิ…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  1516204984_793_บันทึกธรรมพระราชพรหมยา.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  5,091
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +114
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  “…ศีล ๕ ถ้าบังเอิญมันจะพลาดพลั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็ไม่ถือว่าศีลขาด ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดศีล เพราะศีลทุกสิกขาบทต้องเป็นไปด้วยเจตนาจะสลายตัวได้เพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญ…”

  หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  26731398_1492699717451691_2336219831708741393_n.jpg

  ที่มา บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เพจ บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน
 1. mixer072
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  177
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  203
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
  ตอบ:
  2,916
  เปิดดู:
  7,256
 4. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  1,367
  เปิดดู:
  4,640
 5. ศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุง
  ตอบ:
  1,308
  เปิดดู:
  3,093
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...