เสียงธรรม เราจะเพียรอย่างไรให้ถูกต้อง ๑ ในมรรค ๘ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 2 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 กุมภาพันธ์ 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  มหัศจรรย์ลมหายใจ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  อบรมการทำสมาธิเบื้องต้น หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  การทำสมาธิเริ่มต้นจนถึงความสงบ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  01 เริ่มต้นภาวนาสมถะกัมมัฏฐาน - หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป


  photo.jpg
  Boochadham

  Published on Jun 21, 2014
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  04 เริ่มต้นภาวนา - หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ควรฝึกฝนจิตใจให้รู้จักเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสาร หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ภาวนาละการเวียนว่ายตายเกิด พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป


  37 ให้กลัวการเกิด อย่ากลัวการตาย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป


  Jeng Dhammajaree
  Published on Aug 14, 2016
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  09 เพราะรู้จักทุกข์ จึงอยากพ้นทุกข์ หลวงปู่เปลี่ยน ปํญญาปทีโป

  13 ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  15 ผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม ๘ หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  18 ศีล สมาธิ ปัญญา มรรค ๘ ประการ หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  Jeng Dhammajaree
  Published on Aug 14, 2016
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ปฏิจจสมุปบาท หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  วิปัสสนาญาณ ๑๐ ประการ - หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง - หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  29 อุบายทำใจให้สงบเป็นสมาธิ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  Jeng Dhammajaree
  Published on Aug 14, 2016
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  26 พึงเลือกกรรมฐานให้ถูกจริต หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  28 อาการของจิตที่สงบแต่ละขั้นตอน หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป


  32 การปฏิบัติภาวนาเพื่อหาเหตุแห่งทุกข์ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป  Jeng Dhammajaree
  Published on Aug 14, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 กุมภาพันธ์ 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  มุ่งแสวงหาทางเดินที่ถูกต้อง หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  จิตสงบจึงพบความสุข หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  พลังจิต หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  รวมธรรมะข้อคิด คติธรรม
  Published on Feb 14, 2017

  หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านพูดถึงท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ให้ฟัง
  “ท่านเปลี่ยนเป็นลูกศิษย์เราที่มีความชำนาญในเรื่องกสิณไฟ เพราะวาสนาเก่าท่านเปลี่ยนเคยเป็นฤๅษีมาหลายชาติ จิตจึงมีความชำนาญในเรื่องนี้ จริตท่านเปลี่ยนโลดโผนออกรู้ออกเห็นในเรื่องลึกลับเสมอ สมัยท่านเปลี่ยนเป็นพระหนุ่ม ถ้าตกใจ หรือไม่พอใจขึ้นมา ถ้าเพ่งจิตใส่ใครแล้วผู้นั้นจะเป็นอันตรายได้เลย ท่านเปลี่ยนถามเราว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงดี เวลาเพ่งมองใครแล้วมันจะพุ่งออกมาจนห้ามจิตไม่ทัน”.. “เราก็ว่ามันเอาแต่กสิณนำหน้านี่ เอากสิณนำหน้ามันก็เป็นแบบนี้แหละ ให้ฝึกจิตมีเมตตามีความชำนาญในเมตตา เมตตาจะเป็นผู้ประคองจิตให้อ่อนโยน ถ้าไม่มีเมตตามาคุมจิตแล้ว เวลากสิณพุ่งออกมา ผู้อื่นจะเป็นอันตรายได้.."
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  46 - สิ่งที่ควรบูชา และสิ่งที่ไม่ควรบูชา หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ร่างทรง หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  สวรรค์ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  นรก หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  เหตุปัจจัยที่ทำให้บรรลุธรรม - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป (ปรับปรุง)

  บูรพากรณ์ สุพันธมาตย์
  Published on Nov 19, 2016
  เทศน์เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  #กราบสาธุธรรมคำสอนหลวงปู่ครับ กราบสาธุ++
  เผยแพร่ครั้งที่แรกเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย ๒๕๕๘
  วันมุฑิตาจิตสักการะอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี
  เพื่อการเผยแพร่ธรรมคำสอน ของพ่อแม่ครูอาจารย์   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  อริยทรัพย์ ทาน หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  อภัยทาน หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  บุญจาการภาวนา หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  รวมธรรมะข้อคิด คติธรรม
  Published on Feb 1, 2017

   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2018
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ธรรมะดับทุกข์ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  สังขารไม่เที่ยง หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  รวมธรรมะข้อคิด คติธรรม
  Published on Feb 4, 2017
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   5.9 KB
   เปิดดู:
   6
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,694
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - เราจะเพียรอย่างไรให้ถูกต้อง ในมรรค หลวงพ่อเปลี่ยน
 1. SiTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  528
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  225
 3. attaporn999
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  911
 4. NoOTa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  16,252

แชร์หน้านี้

Loading...