แนะนำบทสวดก่อนนอน

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย kabiigon, 23 พฤศจิกายน 2008.

 1. kabiigon

  kabiigon สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +2
  อยากสวดมนต์ก่อนนอนช่วยแนะนำด้วย เอาสั้นๆประมานไม่เกิน10นาที
  1)ช่วยบอกด้วยต้องกราบเมื่อไหร่
  2)อยากขอพรด้วยก้ช่วยเขียนมาด้วยว่าตรงไหนขอพร
  3)แผ่เมตตาไม่เป็น
  ช่วยด้วยนะคะขอบคุนมากๆ
   
 2. ภาวิโต

  ภาวิโต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  269
  ค่าพลัง:
  +266
  ลองเข้าไปที่ห้องรวมบทสวดมนต์และคาถา ที่กระทู้บทสวดมนต์ก่อนนอน ของคุณ vacharaphol นะครับ
   
 3. Jeerachai_BK

  Jeerachai_BK เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  318
  ค่าพลัง:
  +821
  บทสวดมนต์เบื้องต้น ก่อนนอน ครับ (แถมพระคาถาชินบัญชร พร้อมคำแปล)

  หวังว่า ฝันดีนะครับ sleeping_rb
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. chanin

  chanin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2005
  โพสต์:
  675
  ค่าพลัง:
  +1,331

  บูชาพระรัตนตรัย
  อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
  อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
  อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

  บทกราบพระรัตนตรัย
  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
  สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

  นมัสการพระรัตนตรัย
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

  ขอขมาพระรัตนตรัย
  วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
  วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
  วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

  ไตรสรณคมน์
  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
  ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
  สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะวาติ (พุทธคุณ)
  สะวากขาโต ภะคะวา ธัมโม
  สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
  ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ) (ธรรมคุณ)
  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโม
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโม
  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโม
  ยะทิทัง จะตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
  (สังฆคุณ)
  ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
  พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะ สาวุธันตัง
  ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
  ทานาทิ ธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
  มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะ สัพพะรัตติง
  โฆรัมปะนาฬะวะกะ มักขะมะถัทธะยักขัง
  ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
  นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
  ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
  เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
  อุกขิตตะ ขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง
  ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
  กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
  สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
  สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
  วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
  ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ

  นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิธิง
  ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
  อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
  ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
  พรัหมัง** วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
  ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ
  เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย
  วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
  หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
  โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
  ชัยปริตร (มหากาฯ)
  มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ
  สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี
  สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลังฯ
  ชะยันโตโพธิยา มูเล สักยานัง
  นันทิวัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโยโหมิ***
  ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะ ปัลลังเก
  สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก
  สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ
  สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง
  สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ****
  จาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง
  ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
  ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณา นิ
  กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
  สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม*ฯ
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา
  สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม*ฯ
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา
  สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม*ฯ

  -----------------------------------------------------------------------------
  * ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า เม เป็น เต
  ** อ่านว่า พรัมมัง
  *** ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า อะหัง วิชะโย โหมิ เป็น ตวัง วิชะโย โหหิ
  **** อ่านว่า พรัมมะ

  อิติปิโส
  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต
  โละกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
  สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

  -----------------------------------------------------------------------------
  * บทสวดอิติปิโสนี้ ให้สวดเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 42 ปี ต้องสวด 43 จบ *

  บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
  อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
  นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
  อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
  อัพยา ปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
  อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

  บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
  อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
  อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
  อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
  สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ
  บทแผ่ส่วนกุศล
  อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
  อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
  อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
  อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
  อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเปตา
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข
  อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
  อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา
  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

  กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
  ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

  อานิสงส์ชินบัญชร
  พระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ตกทอดมาจากลังกา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ค้นพบในคัมภีร์โบราณ ได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์แปลออกมาแล้วมีแต่สิ่งศิริมงคลแก่ผู้สวดทุกประการ
  พระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าที่ได้เคยตรัสรู้มาก่อนหน้านั้น จากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอรหันต์ขีณาสพ อันสำเร็จคุณธรรมวิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน นอกนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่างๆ อันโบราณจารย์เจ้าถือว่าเป็นพระพุทธมนต์ อันวิเศษแต่ละสูตรมารวมกัน สอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระคาถาลงมาจนล้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้

  การเริ่มต้นและวิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
  การเริ่มต้นสวดภาวนาให้หาวันดี คือ วันพฤหัสบดีเป็นวันเริ่มต้น โดยการน้อมนำดอกไม้ธูปเทียนถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย และดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต
  ถ้าไปที่วัดระฆังได้ยิ่งดี ถ้าไปไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงท่านและหันหน้าไปทางวัดระฆังก็ใช้ได้ เมื่อบูชาพระรัตนตรัยและดวงวิญญาณของเจ้าประคุณสมเด็จแล้วจึงเริ่มต้นสวด โดยอ่านบทสวดให้ได้ 1 จบ ก็เป็นอันเสร็จพิธีเริ่มต้น
  จากนั้นก็หมั่นท่องบ่อยๆ จนจำได้แม่นยำ ยิ่งคล่องก็ยิ่งดี ก่อนนอนทุกคืนสวดเสียหนึ่งจบ ถ้าจะเดินทางไปต่างถิ่น ก่อนจะไปให้สวดภาวนาเสียหนึ่งจบ จึงบ่ายหน้าไปจะปลอดภัย นอนกลางคืนไม่สะดุ้งตกใจหรือหวาดผวา เช้าตื่นมาจะทำน้ำมนต์ล้างหน้าก็ได้ จุดธูปเทียนบูชาว่าพระคาถาเสียหนึ่งจบ นำน้ำไปล้างหน้ารดตัวจะมีกำลังใจ จะทำมาค้าขายระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทำน้ำมนต์ด้วยพระคาถานี้นำไปพรมข้าวของจะขายดี จะมีพระของสมเด็จฯ หรือไม่ก็ตามสวดพระคาถานี้ก็เท่ากับมีพระสมเด็จฯ ของท่านเหมือนกัน เจ็บไข้ได้ป่วยทำน้ำมนต์ด้วยพระคาถานี้จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยหมั่นภาวนาไว้ จะมีสุคติภูมิเป็นที่ตั้ง มีเหตุอันตรายจะทำให้แคล้วคลาดไป ใครคิดร้ายก็แพ้ภัย เป็นของมีค่านับประมาณมิได้ เป็นสมบัติอันอมตะที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานใช้สวดภาวนาป้องกันภัยนานาประการ ฯ

  อานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร
  ผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอ จะทำให้เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ากล้ำกลาย ไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม เกิดลาภผลพูนทวี ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสย์ต่างๆ ทำน้ำมนต์รดแก้สรรพโรคภัย เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณภาพตามแต่จะปรารถนา ดังคำโบราณว่า “ฝอยท่วมหลังช้าง” จะเดินทางไปที่ใดๆ สวด 10 จบ แล้วอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจ

  คาถาชินบัญชร (อย่างย่อ)

  ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุสัพพะทา
  หรือ
  วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ (สวด 9 จบ)
  พระคาถาชินบัญชร
  ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
  วัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี กทม.
  ก่อนที่เจริญภาวนาให้ตั้ง นะโม 3 จบ
  แล้วระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จด้วยคำว่า
  ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
  อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
  อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน
  ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง
  อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
  เริ่มต้นสวดพระคาถาชินบัญชร
  ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา
  ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา
  สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
  หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก
  ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา
  กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก
  เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโยวะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน โสภีโต มุนิปุงคะโว
  กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร
  ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ
  เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
  เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
  ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
  ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะ สัณฐิตา
  ชินาณาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา
  วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
  อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
  ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา
  อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะ ปาลิโต จะรามิ ชินะปัญชะเรติฯ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2008
 5. chanin

  chanin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2005
  โพสต์:
  675
  ค่าพลัง:
  +1,331
  k
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 พฤศจิกายน 2008

แชร์หน้านี้

Loading...