Report message by อนัตตา

#สวัสดี #วันอาทิตย์ #ไม่ว่าจะสูญเสียอะไรไป ถ้าจิตใจดีขึ้น จัดว่าเป็นกำไร และไม่ว่าจะได้อะไรมา ถ้าจิตใจเลวลง ถือว่าเป็นการขาดทุน หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

Loading...