Report message by crystal1979

ทุกข์ควรกำหนด ทุกข์นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ละ ถ้าละทุกข์เลย นี่มันจะฟั่นเฟือนเลย มันจะทำไม่ได้ เพราะทุกข์อันนี้มันเป็นผลของวิบากกรรม เป็นมนุษย์นี่มีทุกข์ไหม...มี พระพุทธเจ้าบอกให้กำหนด ให้จับตัวนี้เป็นโจทย์... แล้วไปละไอ้ตัวความอยาก ที่อยากให้ทุกข์หายไง...

Loading...