Report message by อนัตตา

สวัสดีวันเสาร์... ทุกข์เกิด ก็ให้อยู่กับทุกข์ สุขเกิด ก็ให้อยู่กับสุข ให้รู้จักตัวมัน ให้รู้จักจิตว่าคราวไหน เกิดอะไร ให้อยู่กับมัน สังเกตดูมัน…โดยกำหนดจดจ่อ ดูมันให้ตลอด ผลที่สุด มันก็จะจืดจางหายไป . ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

Loading...