Report message by crystal1979

ในอากาศมีฝุ่นละอองเต็มไปหมด แต่เรามองไม่เห็น ต่อเมื่อมีแสงผ่านมา และอยู่ในมุมที่ถูกต้อง เราจึงมองเห็น ฝุ่นละอองนั้น ใจเราที่ใสสะอาด ถอนตัวออกมาจากฝุ่นคือกิเลสแล้ว ถึงมองเห็นกิเลส ด้วยสัมปชัญญะ ความรู้สึกตัว แม้ชั่วขณะเมื่อมีปัญญาพอ ก็จะเห็นเลยว่า เราถูกกิเลสห้อมล้อมมาตลอด มันดึงไปทางไหนก็ไปทางนั้น เมื่อได้เห็นแม้เพียงแวบหนึ่ง ก็ทำให้กระแสกิเลสนั้นขาดตอนลงได้ ช่วยให้เราทบทวนตัวเองได้ว่า จะจัดการกับจิตใจอย่างไรต่อไป

Loading...