บันทึกการสนทนา

 • <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: กระซิบไป 19 สิงหาคม 2019 at 14:51
 • <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว: @อนัตตา ดูได้ 19 สิงหาคม 2019 at 14:51
 • Chat Bot: <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 14:50
 • Chat Bot: อัมไพวรรณ ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 14:48
 • Chat Bot: กองทัพเทพ ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 14:43
 • Chat Bot: อติรูป (5) ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 14:41
 • Chat Bot: Assamah19 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 14:13
 • Chat Bot: kangauang ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 14:11
 • Chat Bot: พรหมปัญญา ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 14:08
 • Chat Bot: ก้านมะยม ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 13:59
 • wacharin119: ใครดูดวงได้บ้างครับ 19 สิงหาคม 2019 at 13:58
 • Chat Bot: wacharin119 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 13:57
 • Chat Bot: POT PHANPHAENG ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 13:35
 • Chat Bot: eximbizcode ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 13:30
 • Chat Bot: BellaB ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 13:30
 • Chat Bot: สุดทางธรรม ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 13:17
 • Chat Bot: ฑิตยา1014 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 13:15
 • Chat Bot: Sanguan U. ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 13:01
 • Chat Bot: harajoogoo ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 12:52
 • Chat Bot: ตื่นได้ยัง ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 12:51
 • Chat Bot: somjet_thap ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 12:42
 • Chat Bot: สินไซ ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 12:40
 • Chat Bot: เอกชัยกวิน รอดไธสง ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 12:19
 • Chat Bot: Chokaw ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 12:19
 • Chat Bot: Wirat lasuwong ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 12:17
 • Chat Bot: wichai888 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 12:04
 • Chat Bot: papapats ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 11:52
 • Chat Bot: สโคลลี่1409 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 11:47
 • Chat Bot: arm1900 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 11:36
 • Chat Bot: piak_piak ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 11:13
 • Chat Bot: นาบณรงค์ พรมจรูญ ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 11:12
 • Chat Bot: Chookiat2305 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 11:07
 • Chat Bot: Ekkapony ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 11:03
 • Chat Bot: minute ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 11:00
 • Chat Bot: Sunpech ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 10:57
 • Chat Bot: เขมณัฏฐ์ ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 10:55
 • Chat Bot: tw_ch ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 10:42
 • Chat Bot: thep9428 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 10:40
 • ตื่นได้ยัง: ขอบคุณครับ^^ @<<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว, 19 สิงหาคม 2019 at 10:33
 • Chat Bot: ตื่นได้ยัง ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 10:31
 • Chat Bot: ธีระภัทร ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 10:27
 • Chat Bot: jeesus ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 10:08
 • Chat Bot: เอกกี้38 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 09:30
 • Chat Bot: a5g1aeka ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 09:29
 • Chat Bot: sakchai-98 ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 09:25
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้ออกจากห้อง 19 สิงหาคม 2019 at 09:14
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 09:14
 • Chat Bot: ขาจรมาแป๊ปๆ ได้ออกจากห้อง 19 สิงหาคม 2019 at 09:09
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้ออกจากห้อง 19 สิงหาคม 2019 at 09:05
 • Chat Bot: ชยสิทธิ์ ได้เข้าห้อง. 19 สิงหาคม 2019 at 09:04
Loading...