บันทึกการสนทนา

 • อนัตตา: [​IMG] 22 พฤษภาคม 2020 at 11:13
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 22 พฤษภาคม 2020 at 11:01
 • Chat Bot: รตนหทัย ได้เข้าห้อง. 22 พฤษภาคม 2020 at 10:58
 • Chat Bot: tchalat ได้เข้าห้อง. 22 พฤษภาคม 2020 at 10:45
 • อนัตตา: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: 22 พฤษภาคม 2020 at 10:37
 • อนัตตา:
  22 พฤษภาคม 2020 at 10:37
 • Chat Bot: ปราบเทวดา ได้เข้าห้อง. 22 พฤษภาคม 2020 at 07:49
 • อนัตตา: [​IMG] 22 พฤษภาคม 2020 at 07:26
 • Chat Bot: Mie Mie ได้เข้าห้อง. 22 พฤษภาคม 2020 at 02:56
 • Chat Bot: Mie ได้เข้าห้อง. 22 พฤษภาคม 2020 at 02:52
 • Chuang simnin: "ศีลเครื่องมือปราบกิเลสขั้นหยาบ" " .. "ศีล เป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบกิเลสขั้นหยาบ" อันเกิดขึ้นทางกาย วาจา ซึ่งสามัญชนทั้งหลายพอจะเห็นได้ง่ายและปราบได้ไม่ยากนัก กิเลสความชั่วมันเกิดมีอยู่ภายในกาย วาจา ของสามัญชนคนเราอยู่แล้ว "พระพุทธองค์จึงทรงสอนผู้ที่เห็นโทษให้ปราบด้วยการรักษาศีล" ซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางหมดสิ้นไป อนึ่ง ขอแนะนำไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยว่า "ถ้าเห็นว่าการรักษาศีลเป็นของยากแล้ว" ขออย่าได้ถือว่าการทำเช่นนั้นเป็นการรักษาศีลเลย "ขอให้ถือว่าเป็นการปราบกิเลสความชั่วที่ใคร ๆ ไม่พึงปรารถนาให้พ้นจาก กาย วาจา ของเราต่างหาก" แล้วความที่ว่า "รักษาศีลเป็นของยากก็จะหมดสิ้นไป" .. " หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 21 พฤษภาคม 2020 at 20:46
 • Chuang simnin:
  21 พฤษภาคม 2020 at 20:33
 • Chuang simnin:
  21 พฤษภาคม 2020 at 20:21
 • Chat Bot: Chuang simnin ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 20:20
 • Chat Bot: Buddhist 1711 ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 20:03
 • อนัตตา:
  21 พฤษภาคม 2020 at 19:59
 • Chat Bot: Phong2529 ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 19:30
 • Chat Bot: ไทโยคุง ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 19:04
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 17:58
 • Chat Bot: MEA ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 17:47
 • อนัตตา: ถ้าอยากพ้นเวทนาใดๆ ก็ตาม ให้เข้าใจว่าเป็นแต่สักว่าเวทนา หาได้ใช่เรา เขา สัตว์ บุคคลไม่ จะเป็นโอกาสไหนๆ ก็ตามก็ต้องพิจารณาแบบนี้ มันจะสลับซับซ้อนไปไหนก็ตาม ก็ตัวอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของเก่านั่นเอง และเราอย่าถือว่ามันทรมานเรา เราต้องพิจารณาอนัตตาให้ชัดเมื่อเรา เขา สัตว์ บุคคลไม่มีในปัจจุบันแล้ว (เพราะมีแต่ธาตุ, ธรรม, ขันธ์ ตามบัญญัติที่บัญญัติตามเป็นจริงไว้) ก็ให้จบกันเพียงแค่นั้น...หลวงปู่หล้า เขมปัตโต_/|\_ 21 พฤษภาคม 2020 at 17:39
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 16:43
 • อนัตตา:
  21 พฤษภาคม 2020 at 16:25
 • Chat Bot: Kaykay27 ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 16:17
 • Chat Bot: chaivat chinkidjakar ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 15:56
 • Chat Bot: นิกฌ์ ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 15:45
 • Chat Bot: ไทโยคุง ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 15:39
 • Chat Bot: Norvox ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 14:20
 • Chat Bot: Mildmini ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 14:18
 • Chat Bot: tummagorn ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 14:07
 • Chat Bot: G.sis.t ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 13:53
 • Chat Bot: Mildmini ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 13:30
 • Chat Bot: น้ำหนาว ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 13:20
 • Chat Bot: maxmi ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 13:18
 • Chat Bot: น้ำหนาว ได้ออกจากห้อง 21 พฤษภาคม 2020 at 13:11
 • Chat Bot: น้ำหนาว ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 13:11
 • Chat Bot: น้ำหนาว ได้ออกจากห้อง 21 พฤษภาคม 2020 at 13:11
 • Chat Bot: น้ำหนาว ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 13:11
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 13:09
 • อนัตตา: [​IMG] 21 พฤษภาคม 2020 at 13:04
 • Chat Bot: เทพคาถา ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 11:51
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 11:18
 • Chat Bot: Namoli ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 11:18
 • Chat Bot: yanut ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 10:54
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 09:44
 • Chat Bot: นิกฌ์ ได้เข้าห้อง. 21 พฤษภาคม 2020 at 07:41
 • Chat Bot: Namoli ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: เพื่อนรอนาน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
Loading...