บันทึกการสนทนา

 • Chat Bot: kungjunzang ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: chat-korat ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: eak235 ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Phusit Wanaprasert ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Nelumbo ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: eak235 ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: ปัญญามรรค ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: changxaa12 ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: วิถีเพชรVTP ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: เพื่อนรอนาน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: ryuma9 ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: thth ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: chattrawut ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: เพื่อนรอนาน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Antique09 ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: ryuma9 ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: จิตราภร ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • ไทโยคุง: สวัสดีครับทุกท่าน ผมมีปัญหาจะปรึกษา 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: ไทโยคุง ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • อนัตตา:
  20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: aptgun ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Peepom ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • อนัตตา: สวัสดีวันพุธ....คำสอนของพระพุทธเจ้า พวกเรามองข้ามไปเสียหมด อยู่ที่ตัวของเรานี้เองมิใช้อื่น พุทธะคือ "ผู้รู้" ก็ "ตัวของเรา" นี้เอง มิใช่ใครอื่น เช่นเดียวกันกับไข่ ไข่อยู่ข้างในของเปลือกไข่ ทำให้เปลือกไข่แตก เราก็ได้ไข่ พิจารณาร่างกายของเราให้แตก แล้วเราก็จะได้ธรรมะ . หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม _/|\_ 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: เทพคาถา ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: วุธ จันทบุรี ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: คิ๊กคาปู้ ได้เข้าห้อง. 20 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: พลานุภาพ ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: ธนพลจิณแพทย์ ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Nattawut8899 ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: ติ่งส้ม ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • อนัตตา:
  19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Suwaphich9 ได้ออกจากห้อง 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Suwaphich9 ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Suwaphich9 ได้ออกจากห้อง 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Suwaphich9 ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: Nelumbo ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • อนัตตา:
  19 พฤษภาคม 2020
 • อนัตตา: :D :D :D 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: raewat ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • อนัตตา:
  19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
 • Chat Bot: esso_cup ได้เข้าห้อง. 19 พฤษภาคม 2020
Loading...