ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  1,430
 2. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  1,005
 3. ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  8,113
 4. ตอบ:
  60
  เปิดดู:
  5,639
 5. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  3,162
 6. ตอบ:
  38
  เปิดดู:
  2,459
 7. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  3,567
 8. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  1,624
 9. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  1,227
 10. ตอบ:
  75
  เปิดดู:
  4,902
 11. ตอบ:
  49
  เปิดดู:
  4,119
 12. ตอบ:
  74
  เปิดดู:
  6,277
 13. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  4,122
 14. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  779
 15. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  438
 16. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  237
 17. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  1,369
 18. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  2,218
 19. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  738
 20. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  2,410
 21. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  482
 22. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  1,013
 23. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  412
 24. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  991
 25. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  771
 26. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  704
 27. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,422
 28. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,205
 29. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  724
 30. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,944

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...