ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  516
  เปิดดู:
  26,881
 2. ตอบ:
  392
  เปิดดู:
  45,439
 3. ตอบ:
  297
  เปิดดู:
  40,427
 4. ตอบ:
  99
  เปิดดู:
  10,347
 5. ตอบ:
  669
  เปิดดู:
  48,244
 6. ตอบ:
  228
  เปิดดู:
  16,754
 7. ตอบ:
  754
  เปิดดู:
  49,298
 8. ตอบ:
  181
  เปิดดู:
  21,927
 9. ตอบ:
  65
  เปิดดู:
  4,628
 10. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  65
 11. ตอบ:
  678
  เปิดดู:
  68,826
 12. ตอบ:
  648
  เปิดดู:
  50,579
 13. ตอบ:
  307
  เปิดดู:
  18,666
 14. ตอบ:
  282
  เปิดดู:
  31,797
 15. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  2,861
 16. ตอบ:
  172
  เปิดดู:
  16,263
 17. ตอบ:
  326
  เปิดดู:
  33,723
 18. ตอบ:
  178
  เปิดดู:
  28,106
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  70
 20. ตอบ:
  210
  เปิดดู:
  32,110
 21. ตอบ:
  73
  เปิดดู:
  11,353
 22. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  70
 23. ตอบ:
  113
  เปิดดู:
  20,770
 24. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  79
 25. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  90
 26. ตอบ:
  146
  เปิดดู:
  25,625
 27. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  7,131
 28. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  92
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  102
 30. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  6,138
 31. ตอบ:
  67
  เปิดดู:
  8,757
 32. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  94
 33. ตอบ:
  81
  เปิดดู:
  8,484
 34. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  95
 35. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  109
 36. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  131
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  134
 38. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  6,127
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  147
 40. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  175
 41. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  167
 42. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  163
 43. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  162
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  186
 45. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  203
 46. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  184
 47. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  166
 48. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  201
 49. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  211
 50. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  288

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...