ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  1,229
 2. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  729
 3. ตอบ:
  82
  เปิดดู:
  5,100
 4. ตอบ:
  69
  เปิดดู:
  3,624
 5. ตอบ:
  72
  เปิดดู:
  5,247
 6. ตอบ:
  45
  เปิดดู:
  3,130
 7. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  2,222
 8. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  1,963
 9. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  538
 10. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  1,745
 11. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  234
 12. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  581
 13. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  331
 14. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  4,799
 15. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  717
 16. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  2,770
 17. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  3,659
 18. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  670
 19. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  902
 20. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  307
 21. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  686
 22. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  1,571
 23. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  605
 24. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  581
 25. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,029
 26. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  2,823
 27. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  563
 28. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,808
 29. Nunclub
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  667
 30. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  877

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...