ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  4,461
 2. ตอบ:
  77
  เปิดดู:
  5,625
 3. ตอบ:
  119
  เปิดดู:
  10,918
 4. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  4,086
 5. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  65
 6. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  1,497
 7. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  1,264
 8. ตอบ:
  61
  เปิดดู:
  4,996
 9. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  2,601
 10. ตอบ:
  41
  เปิดดู:
  2,042
 11. ตอบ:
  79
  เปิดดู:
  6,795
 12. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  780
 13. ตอบ:
  39
  เปิดดู:
  2,783
 14. ตอบ:
  62
  เปิดดู:
  6,235
 15. ตอบ:
  42
  เปิดดู:
  2,205
 16. ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  3,265
 17. มาจากไหนจะไปไหน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  172
 18. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  1,397
 19. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  4,415
 20. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  1,128
 21. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  404
 22. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  833
 23. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  530
 24. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  1,099
 25. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  484
 26. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,105
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  878
 28. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  752
 29. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,584
 30. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,392

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...