ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  5,140
 2. ตอบ:
  86
  เปิดดู:
  8,095
 3. ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  6,258
 4. ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  2,746
 5. ตอบ:
  138
  เปิดดู:
  14,020
 6. ตอบ:
  43
  เปิดดู:
  3,288
 7. ตอบ:
  65
  เปิดดู:
  5,938
 8. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,141
 9. ตอบ:
  41
  เปิดดู:
  1,727
 10. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  426
 11. ตอบ:
  83
  เปิดดู:
  6,647
 12. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  1,821
 13. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  1,851
 14. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  775
 15. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  3,191
 16. ตอบ:
  62
  เปิดดู:
  7,309
 17. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  3,130
 18. ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  4,442
 19. มาจากไหนจะไปไหน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  288
 20. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  1,635
 21. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,096
 22. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,109
 23. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  593
 24. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  1,289
 25. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  658
 26. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,338
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,115
 28. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  846
 29. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,888
 30. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,931

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...