ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  214
  เปิดดู:
  22,485
 2. ตอบ:
  92
  เปิดดู:
  8,456
 3. ตอบ:
  132
  เปิดดู:
  10,991
 4. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  4,090
 5. ตอบ:
  53
  เปิดดู:
  5,583
 6. ตอบ:
  103
  เปิดดู:
  11,603
 7. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  231
 8. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  1,716
 9. ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  3,270
 10. ตอบ:
  63
  เปิดดู:
  4,730
 11. ตอบ:
  82
  เปิดดู:
  9,141
 12. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  87
 13. ตอบ:
  89
  เปิดดู:
  9,905
 14. ตอบ:
  67
  เปิดดู:
  10,046
 15. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  4,924
 16. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,905
 17. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  1,678
 18. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,890
 19. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,520
 20. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  2,903
 21. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,177
 22. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  2,172
 23. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  1,906
 24. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,805
 25. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  551
 26. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  4,654
 27. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  7,936
 28. มาจากไหนจะไปไหน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  450
 29. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  7,016
 30. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  772

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...