ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  165
 2. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  1,495
 3. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  1,174
 4. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  1,968
 5. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  2,541
 6. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  2,976
 7. ตอบ:
  74
  เปิดดู:
  3,518
 8. ตอบ:
  69
  เปิดดู:
  4,036
 9. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  1,770
 10. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  4,251
 11. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  856
 12. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  1,926
 13. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  539
 14. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  465
 15. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  453
 16. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  160
 17. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  386
 18. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  1,109
 19. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  317
 20. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  439
 21. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  212
 22. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  313
 23. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  508
 24. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  679
 25. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  2,274
 26. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  506
 27. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,750
 28. Nunclub
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  464
 29. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  549
 30. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  381

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...