ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  131
  เปิดดู:
  11,780
 2. ตอบ:
  65
  เปิดดู:
  7,659
 3. ตอบ:
  239
  เปิดดู:
  16,807
 4. ตอบ:
  91
  เปิดดู:
  7,137
 5. ตอบ:
  307
  เปิดดู:
  32,122
 6. ตอบ:
  75
  เปิดดู:
  12,085
 7. ตอบ:
  99
  เปิดดู:
  8,744
 8. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  2,336
 9. ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  5,904
 10. ตอบ:
  112
  เปิดดู:
  12,426
 11. ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  2,549
 12. ตอบ:
  128
  เปิดดู:
  14,925
 13. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  2,921
 14. ตอบ:
  115
  เปิดดู:
  14,264
 15. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  4,195
 16. ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  10,431
 17. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  3,575
 18. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  516
 19. ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  2,065
 20. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,315
 21. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  6,274
 22. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  531
 23. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,352
 24. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  2,355
 25. ตอบ:
  52
  เปิดดู:
  6,909
 26. เสขะ บุคคล
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  624
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  530
 28. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,490
 29. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,949
 30. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  2,770

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...