ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  12,182
 2. ตอบ:
  261
  เปิดดู:
  19,012
 3. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  18,513
 4. ตอบ:
  206
  เปิดดู:
  13,815
 5. ตอบ:
  436
  เปิดดู:
  46,078
 6. ตอบ:
  134
  เปิดดู:
  13,656
 7. ตอบ:
  68
  เปิดดู:
  3,133
 8. ตอบ:
  39
  เปิดดู:
  2,360
 9. ตอบ:
  137
  เปิดดู:
  20,281
 10. ตอบ:
  380
  เปิดดู:
  25,686
 11. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  4,216
 12. ตอบ:
  192
  เปิดดู:
  22,192
 13. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  981
 14. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  124
 15. ตอบ:
  123
  เปิดดู:
  16,753
 16. ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  14,722
 17. ตอบ:
  118
  เปิดดู:
  12,869
 18. ตอบ:
  88
  เปิดดู:
  7,659
 19. ตอบ:
  174
  เปิดดู:
  18,826
 20. ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  10,852
 21. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  128
 22. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  130
 23. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  111
 24. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  4,372
 25. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  140
 26. ตอบ:
  67
  เปิดดู:
  14,612
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  140
 28. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  142
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  165
 30. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  144
 31. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  200
 32. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  111
 33. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  144
 34. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  219
 35. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  122
 36. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  190
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  169
 38. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  165
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  247
 40. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  160
 41. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  190
 42. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  223
 43. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  170
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  204
 45. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  188
 46. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  184
 47. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  236
 48. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  191
 49. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  251
 50. ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  5,157

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...