ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    1,070
   2. ตอบ:
    58
    เปิดดู:
    3,371
   3. ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    935
   4. ตอบ:
    64
    เปิดดู:
    2,160
   5. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    1,315
   6. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    57
   7. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    183
   8. ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    1,213
   9. ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    818
   10. ตอบ:
    47
    เปิดดู:
    1,981
   11. ตอบ:
    53
    เปิดดู:
    3,829
   12. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    176
   13. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    682
   14. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    309
   15. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    341
   16. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    161
   17. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    133
   18. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    168
   19. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    456
   20. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    416
   21. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    1,550
   22. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    510
   23. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,450
   24. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    1,841
   25. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    418
   26. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,694
   27. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    404
   28. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    392
   29. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    327
   30. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    531

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...