ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  65
  เปิดดู:
  9,411
 2. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  1,271
 3. ตอบ:
  182
  เปิดดู:
  19,660
 4. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  1,414
 5. ตอบ:
  86
  เปิดดู:
  8,844
 6. ตอบ:
  81
  เปิดดู:
  7,560
 7. ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  4,821
 8. ตอบ:
  111
  เปิดดู:
  9,346
 9. ตอบ:
  79
  เปิดดู:
  8,492
 10. ตอบ:
  45
  เปิดดู:
  4,324
 11. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  4,310
 12. ตอบ:
  97
  เปิดดู:
  10,785
 13. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,681
 14. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,372
 15. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  2,535
 16. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,003
 17. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  2,064
 18. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  1,699
 19. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,655
 20. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  380
 21. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  3,371
 22. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  4,346
 23. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  6,893
 24. มาจากไหนจะไปไหน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  420
 25. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  6,376
 26. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,571
 27. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  732
 28. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,739
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,492
 30. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  1,001

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...