ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  112
  เปิดดู:
  5,130
 2. ตอบ:
  369
  เปิดดู:
  38,526
 3. ตอบ:
  133
  เปิดดู:
  10,215
 4. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  12,460
 5. ตอบ:
  188
  เปิดดู:
  14,539
 6. ตอบ:
  176
  เปิดดู:
  12,455
 7. ตอบ:
  142
  เปิดดู:
  15,268
 8. ตอบ:
  283
  เปิดดู:
  20,262
 9. ตอบ:
  41
  เปิดดู:
  792
 10. ตอบ:
  80
  เปิดดู:
  9,238
 11. ตอบ:
  162
  เปิดดู:
  18,003
 12. ตอบ:
  73
  เปิดดู:
  5,493
 13. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  8,302
 14. ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  516
 15. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  3,249
 16. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  10,274
 17. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  3,263
 18. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  2,710
 19. ตอบ:
  95
  เปิดดู:
  13,796
 20. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  1,951
 21. ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  3,874
 22. ตอบ:
  93
  เปิดดู:
  10,495
 23. ตอบ:
  129
  เปิดดู:
  17,284
 24. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  1,057
 25. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  6,892
 26. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  413
 27. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  276
 28. J.Sayamol
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,661
 29. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  465
 30. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  397

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...