ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  4,608
 2. ตอบ:
  69
  เปิดดู:
  6,358
 3. ตอบ:
  92
  เปิดดู:
  10,905
 4. ตอบ:
  230
  เปิดดู:
  24,780
 5. ตอบ:
  112
  เปิดดู:
  12,481
 6. ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  5,012
 7. ตอบ:
  86
  เปิดดู:
  9,698
 8. ตอบ:
  146
  เปิดดู:
  12,628
 9. ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  9,209
 10. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  799
 11. ตอบ:
  49
  เปิดดู:
  5,436
 12. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  8,634
 13. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  4,834
 14. เสขะ บุคคล
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  143
 15. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  1,844
 16. ตอบ:
  63
  เปิดดู:
  5,157
 17. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  210
 18. ตอบ:
  67
  เปิดดู:
  10,554
 19. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,014
 20. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  1,994
 21. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,079
 22. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,658
 23. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  3,162
 24. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,355
 25. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  2,327
 26. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  2,029
 27. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,924
 28. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  718
 29. มาจากไหนจะไปไหน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  480
 30. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  7,490

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...