ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  480
  เปิดดู:
  53,461
 2. ตอบ:
  345
  เปิดดู:
  25,044
 3. ตอบ:
  139
  เปิดดู:
  7,884
 4. ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  4,416
 5. ตอบ:
  531
  เปิดดู:
  35,543
 6. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  20
 7. ตอบ:
  362
  เปิดดู:
  28,835
 8. ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  1,188
 9. ตอบ:
  115
  เปิดดู:
  24,590
 10. ตอบ:
  114
  เปิดดู:
  5,755
 11. ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  4,718
 12. ตอบ:
  51
  เปิดดู:
  15,447
 13. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  5,779
 14. ตอบ:
  63
  เปิดดู:
  6,406
 15. ตอบ:
  176
  เปิดดู:
  27,836
 16. ตอบ:
  185
  เปิดดู:
  23,678
 17. ตอบ:
  125
  เปิดดู:
  16,406
 18. ตอบ:
  214
  เปิดดู:
  19,418
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  33
 20. ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  4,603
 21. ตอบ:
  95
  เปิดดู:
  19,513
 22. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  58
 23. ตอบ:
  210
  เปิดดู:
  30,335
 24. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  57
 25. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  3,757
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  69
 27. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  10,617
 28. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  102
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  50
 30. ตอบ:
  66
  เปิดดู:
  6,282
 31. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  79
 32. ตอบ:
  59
  เปิดดู:
  7,884
 33. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  93
 34. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  76
 35. ตอบ:
  134
  เปิดดู:
  21,712
 36. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  108
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  125
 38. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  103
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  125
 40. ตอบ:
  82
  เปิดดู:
  18,888
 41. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  149
 42. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  122
 43. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  16,360
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,065
 45. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  122
 46. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  105
 47. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  134
 48. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  109
 49. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  159
 50. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  610

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...