ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  161
  เปิดดู:
  16,640
 2. ตอบ:
  53
  เปิดดู:
  3,711
 3. ตอบ:
  86
  เปิดดู:
  7,465
 4. ตอบ:
  69
  เปิดดู:
  7,189
 5. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  363
 6. ตอบ:
  91
  เปิดดู:
  9,313
 7. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  2,601
 8. ตอบ:
  66
  เปิดดู:
  6,187
 9. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,065
 10. ตอบ:
  39
  เปิดดู:
  3,925
 11. ตอบ:
  86
  เปิดดู:
  7,580
 12. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  2,092
 13. ตอบ:
  64
  เปิดดู:
  8,240
 14. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  832
 15. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  3,562
 16. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  1,826
 17. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  789
 18. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  1,399
 19. ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  1,460
 20. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  202
 21. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  2,226
 22. ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  3,730
 23. ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  5,482
 24. มาจากไหนจะไปไหน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  350
 25. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,704
 26. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,348
 27. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  647
 28. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,492
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,281
 30. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  899

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...