ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    575
   2. ตอบ:
    43
    เปิดดู:
    997
   3. ตอบ:
    42
    เปิดดู:
    1,560
   4. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    622
   5. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    539
   6. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    220
   7. ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    641
   8. ตอบ:
    44
    เปิดดู:
    2,847
   9. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    63
   10. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    85
   11. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    204
   12. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    90
   13. ตอบ:
    51
    เปิดดู:
    3,545
   14. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    423
   15. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    619
   16. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    338
   17. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    1,155
   18. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    449
   19. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    1,851
   20. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    1,335
   21. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    328
   22. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    639
   23. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,644
   24. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    364
   25. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    331
   26. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    295
   27. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    465
   28. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    282
   29. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    622
   30. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,615

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...