ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  113
  เปิดดู:
  12,963
 2. ตอบ:
  119
  เปิดดู:
  10,702
 3. ตอบ:
  85
  เปิดดู:
  7,603
 4. ตอบ:
  201
  เปิดดู:
  15,047
 5. ตอบ:
  267
  เปิดดู:
  29,030
 6. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  1,535
 7. ตอบ:
  45
  เปิดดู:
  6,485
 8. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  11,163
 9. ตอบ:
  80
  เปิดดู:
  6,158
 10. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  1,985
 11. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  5,556
 12. ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  2,526
 13. ตอบ:
  122
  เปิดดู:
  13,866
 14. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  157
 15. ตอบ:
  69
  เปิดดู:
  11,473
 16. ตอบ:
  53
  เปิดดู:
  3,807
 17. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,080
 18. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  2,184
 19. ตอบ:
  52
  เปิดดู:
  6,297
 20. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,412
 21. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,122
 22. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  243
 23. ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  5,541
 24. ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  9,641
 25. เสขะ บุคคล
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  447
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  427
 27. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,298
 28. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,703
 29. ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  2,621
 30. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  2,249

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...