ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  242
  เปิดดู:
  28,400
 2. ตอบ:
  89
  เปิดดู:
  10,827
 3. ตอบ:
  809
  เปิดดู:
  86,683
 4. ตอบ:
  215
  เปิดดู:
  19,132
 5. ตอบ:
  866
  เปิดดู:
  76,119
 6. ตอบ:
  783
  เปิดดู:
  45,905
 7. ตอบ:
  976
  เปิดดู:
  63,035
 8. ตอบ:
  317
  เปิดดู:
  53,487
 9. ตอบ:
  271
  เปิดดู:
  24,456
 10. ตอบ:
  322
  เปิดดู:
  25,028
 11. ตอบ:
  818
  เปิดดู:
  68,397
 12. ตอบ:
  662
  เปิดดู:
  156,320
 13. ตอบ:
  103
  เปิดดู:
  15,433
 14. ตอบ:
  242
  เปิดดู:
  35,189
 15. ตอบ:
  367
  เปิดดู:
  40,627
 16. ตอบ:
  443
  เปิดดู:
  49,269
 17. ตอบ:
  312
  เปิดดู:
  45,870
 18. ตอบ:
  121
  เปิดดู:
  13,703
 19. ตอบ:
  38
  เปิดดู:
  7,451
 20. ตอบ:
  87
  เปิดดู:
  25,950
 21. ตอบ:
  119
  เปิดดู:
  13,233
 22. ตอบ:
  212
  เปิดดู:
  25,311
 23. ตอบ:
  45
  เปิดดู:
  26,926
 24. ตอบ:
  41
  เปิดดู:
  8,022
 25. ตอบ:
  140
  เปิดดู:
  25,299
 26. ตอบ:
  41
  เปิดดู:
  7,608
 27. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,241
 28. ตอบ:
  51
  เปิดดู:
  9,981
 29. ตอบ:
  153
  เปิดดู:
  30,320
 30. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  492
 31. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  491
 32. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  472
 33. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  571
 34. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  568
 35. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  636
 36. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  559
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  521
 38. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  534
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  563
 40. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  706
 41. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  623
 42. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  569
 43. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  645
 44. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  502
 45. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  661
 46. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  559
 47. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  527
 48. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  449
 49. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  470
 50. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  910

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...