ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1. WebSnow
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,698
   2. น้ำมนต์
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,306
   3. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,948
   4. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,493
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,372
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,025
   7. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,246
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,160
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,590
   10. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    832
   11. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    903
   12. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    896
   13. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,808
   14. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    874
   15. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,608
   16. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    889
   17. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,237
   18. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,051
   19. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,838
   20. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    948
   21. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,112
   22. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    991
   23. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,034
   24. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,644
   25. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    906
   26. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,263
   27. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,066
   28. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    911
   29. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,099
   30. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    957

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...