ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    55
   2. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    174
   3. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    167
   4. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    157
   5. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    133
   6. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    167
   7. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    339
   8. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    306
   9. ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    1,192
   10. ตอบ:
    64
    เปิดดู:
    2,140
   11. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    415
   12. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    1,045
   13. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    1,306
   14. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    411
   15. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    681
   16. ตอบ:
    47
    เปิดดู:
    1,973
   17. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    1,540
   18. ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    931
   19. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,426
   20. ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    811
   21. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    389
   22. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    327
   23. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    531
   24. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    508
   25. ตอบ:
    57
    เปิดดู:
    3,345
   26. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    1,826
   27. ตอบ:
    53
    เปิดดู:
    3,818
   28. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    311
   29. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    664
   30. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,678

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...