ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ ↓ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. ตอบ:
    64
    เปิดดู:
    2,140
   2. ตอบ:
    57
    เปิดดู:
    3,345
   3. ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    1,740
   4. ตอบ:
    53
    เปิดดู:
    3,818
   5. ตอบ:
    47
    เปิดดู:
    1,973
   6. MBNY
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    6,861
   7. J.Sayamol
    ตอบ:
    40
    เปิดดู:
    6,447
   8. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    3,973
   9. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    4,406
   10. ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    811
   11. ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    931
   12. ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    1,192
   13. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,315
   14. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    1,306
   15. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    7,619
   16. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    16,749
   17. J.Sayamol
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,308
   18. paang
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,249
   19. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    8,314
   20. J.Sayamol
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,241
   21. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,952
   22. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    415
   23. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    16,825
   24. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    6,622
   25. J.Sayamol
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    4,972
   26. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,231
   27. J.Sayamol
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    5,808
   28. jchai4
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,391
   29. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    2,920
   30. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,161

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...