ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ ↓
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,885
   2. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    875
   3. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,449
   4. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    8,314
   5. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,293
   6. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,476
   7. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,904
   8. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,746
   9. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,307
   10. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    4,712
   11. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,006
   12. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,297
   13. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,666
   14. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,554
   15. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,822
   16. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,009
   17. oyoyo554
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    778
   18. Bacary
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,508
   19. oyoyo554
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    4,791
   20. jchai4
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,121
   21. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    1,887
   22. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,447
   23. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    886
   24. jchai4
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    576
   25. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,069
   26. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    833
   27. J.Sayamol
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,580
   28. J.Sayamol
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,664
   29. J.Sayamol
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,871
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,102

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...