ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู ↓
   ข้อความล่าสุด
   1. phuang
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    21,906
   2. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    16,825
   3. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    16,749
   4. Kob
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    13,876
   5. satabun
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    12,976
   6. สายชน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    12,862
   7. เราคือผู้รู้ธรรมชาติ
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    12,144
   8. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    9,980
   9. waroon
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    9,471
   10. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    9,108
   11. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    8,836
   12. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    8,314
   13. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    7,619
   14. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,315
   15. paang
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,249
   16. paang
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    7,127
   17. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,952
   18. MBNY
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    6,861
   19. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    6,622
   20. NoOTa
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,509
   21. J.Sayamol
    ตอบ:
    40
    เปิดดู:
    6,447
   22. WebSnow
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    6,266
   23. J.Sayamol
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    5,808
   24. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    5,737
   25. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    5,648
   26. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    5,645
   27. CHATTHAYA
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,543
   28. littleprince
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    5,541
   29. J.Sayamol
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    5,485
   30. Bacary
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    5,453

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...