ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   Filters:

   คำนำหน้า:
   เสียงธรรม x
   Remove All Filters:
   x
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    929
   2. ตอบ:
    64
    เปิดดู:
    2,134
   3. ตอบ:
    57
    เปิดดู:
    3,342
   4. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    1,042
   5. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    1,305
   6. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    55
   7. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    170
   8. ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    1,188
   9. ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    808
   10. ตอบ:
    47
    เปิดดู:
    1,972
   11. ตอบ:
    53
    เปิดดู:
    3,813
   12. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    167
   13. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    678
   14. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    306
   15. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    337
   16. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    154
   17. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    133
   18. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    166
   19. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    456
   20. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    414
   21. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    1,538
   22. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    507
   23. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,423
   24. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    1,824
   25. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    411
   26. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,692
   27. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    401
   28. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    388
   29. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    326
   30. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    530

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...