วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    8,538
   3. ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    55,710
   4.   » กระทู้
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,315
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,523
   7. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    960
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    4,244
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,768
   10. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,529
   11. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    949
   12. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,042
   13. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    879
   14. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,731
   15. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,366
   16. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    951
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    861
   18. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,695
   19. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    618
   20. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,078
   21. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,488
   22. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    771
   23. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    676
   24. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    529
   25. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,015
   26. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    785
   27. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,057
   28. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,018
   29. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,537
   30. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,811
   31. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    818
   32. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    676
   33. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    686
   34. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    724

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...