วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    949
   2. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,529
   3. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,768
   4. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    4,239
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    960
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,523
   7. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,315

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...