วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. jchai4
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,556
   2. DITCE
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,911
   3. oyoyo554
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,480
   4. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,563
   5. paang
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    8,733
   6. aonlin
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    7,118
   7. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,228
   8. littleprince
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,359
   9. aonlin
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    6,485
   10. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    6,786
   11. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,059
   12. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,922
   13. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,798
   14. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    4,353
   15. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,678
   16. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    14,187
   17. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    3,248
   18. aonlin
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,798
   19. REdSHirt
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,278
   20. oyoyo554
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,911
   21. สิงหนาท
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    9,666
   22. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,444
   23. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,265
   24. NoOTa
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,487
   25. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    382
   26. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    260
   27. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    460
   28. KeLBeRoS
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,030
   29. NoOTa
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    4,316
   30. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,506

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...