วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. oyoyo554
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,392
   2. paang
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,186
   3. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,223
   4. NoOTa
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,160
   5. NoOTa
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,050
   6. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    3,038
   7. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    469
   8. ธัมมนัตา
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    4,078
   9. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    612
   10. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    6,266
   11. chpu
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,203
   12. Nuttawat_J
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,358
   13. กุญแจธรรม
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,203
   14. NoOTa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    495
   15. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    4,753
   16. NoOTa
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,149
   17. waroon
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,101
   18. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,813
   19. WebSnow
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    7,420
   20. aonlin
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,024
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    753
   22. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,144
   23. NoOTa
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,723
   24. ฤดูใบไม้ผลิ
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    6,479
   25. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,976
   26. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,587
   27. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,482
   28. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,819
   29. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,387
   30. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,754

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...