สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    12,108
   3. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,684
   4. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,495
   5. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,423
   6. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,302
   7. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,297
   8. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    30,252
   9. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,997
   10. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    14,055
   11. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    9,456
   12.   » กระทู้
   13. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,301
   14. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    8,371
   15. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    838
   16. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,017
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    872
   18. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    661
   19. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    608
   20. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,197
   21. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    761
   22. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    749
   23. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    760
   24. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,123
   25. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    917
   26. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    674
   27. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    526
   28. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    586
   29. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    695
   30. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    644
   31. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,807
   32. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    723
   33. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    684
   34. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    817
   35. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    670
   36. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    729
   37. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    661
   38. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    728
   39. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    826
   40. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    663
   41. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    716
   42. oyoyo554
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,054

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...