สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,159
 3. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,338
 4. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,878
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  34,306
 6. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,731
 7. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,603
 8. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,332
 9. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,605
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,857
 11. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,283
 12.   » กระทู้
 13. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  201
 14. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  508
 15. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  685
 16. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  909
 17. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  430
 18. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,361
 19. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  2,844
 20. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  3,028
 21. ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  6,872
 22. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  3,419
 23. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  10,396
 24. ตอบ:
  102
  เปิดดู:
  20,617
 25. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,633
 26. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  637
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,156
 28. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  23,820
 29. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,222
 30. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  734
 31. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  898
 32. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,440
 33. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  612
 34. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  607
 35. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,018
 36. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  511
 37. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  539
 38. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  685
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,242
 40. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,002
 41. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,184
 42. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,233

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...