สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,618
 3. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,878
 4. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  16,116
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  35,071
 6. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  14,075
 7. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,830
 8. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,529
 9. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,801
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  21,194
 11. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,615
 12.   » กระทู้
 13. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  411
 14. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  547
 15. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  793
 16. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,096
 17. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  471
 18. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,959
 19. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,421
 20. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  3,663
 21. ตอบ:
  51
  เปิดดู:
  8,079
 22. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  3,906
 23. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  11,504
 24. ตอบ:
  113
  เปิดดู:
  24,285
 25. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  7,542
 26. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  696
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,461
 28. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  30,242
 29. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,377
 30. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  755
 31. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  962
 32. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,486
 33. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  638
 34. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  636
 35. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,044
 36. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  551
 37. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  563
 38. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  719
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,697
 40. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,190
 41. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,363
 42. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,726

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...