สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    9,456
   3. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,297
   4. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,423
   5. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    30,252
   6. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    12,108
   7. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,997
   8. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    14,055
   9. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,302
   10. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,684
   11. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,495
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    643
   14. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    643
   15. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    1,357
   16. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    706
   17. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    2,647
   18. ตอบ:
    66
    เปิดดู:
    2,656
   19. chaohore
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    538
   20. The Soul
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    290
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,116
   22. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,459
   23. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    489
   24. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    479
   25. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    478
   26. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    628
   27. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    330
   28. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    326
   29. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    629
   30. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    360
   31. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    289
   32. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    427
   33. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,103
   34. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,576
   35. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,335
   36. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    983
   37. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    792
   38. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,790
   39. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,406
   40. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,562
   41. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    645
   42. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    823

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...