สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  970
  Klinnuch ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ Klinnuch, 18 ธันวาคม 2019
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,398
 3. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,949
 4. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,664
 5. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,391
 6. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,670
 7. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,846
 8. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  34,546
 9. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,965
 10. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,513
 11. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,327
 12.   » กระทู้
 13. WebSnow
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,980
 14. WebSnow
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  5,833
 15. WebSnow
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,021
 16. WebSnow
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  13,961
 17. WebSnow
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,706
 18. WebSnow
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,654
 19. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  8,384
 20. WebSnow
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  4,381
 21. WebSnow
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,042
 22. vibe
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,604
 23. paang
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  11,219
 24. :-)
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,459
 25. paang
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,025
 26. paang
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,311
 27. paang
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,147
 28. paang
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,484
 29. paang
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,642
 30. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,292
 31. paang
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,480
 32. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,145
 33. น้ำมนต์
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  9,496
 34. น้ำมนต์
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,725
 35. paang
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,556
 36. paang
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,253
 37. paang
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,609
 38. น้ำมนต์
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,736
 39. น้ำมนต์
  ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  12,280
 40. paang
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  5,089
 41. paang
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,762
 42. paang
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  8,019

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...