สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ ↓ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    30,282
   3. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,318
   4. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,695
   5. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,434
   6. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    14,013
   7. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    9,525
   8. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,503
   9. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    14,062
   10. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,308
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    12,115
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    100
    เปิดดู:
    9,393
   14. nuttadet
    ตอบ:
    70
    เปิดดู:
    15,514
   15. ตอบ:
    66
    เปิดดู:
    3,224
   16. littleweb_cs
    ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    11,354
   17. paang
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    13,639
   18. WebSnow
    ตอบ:
    44
    เปิดดู:
    9,218
   19. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    37
    เปิดดู:
    6,308
   20. littleprince
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    8,946
   21. HONGTAY
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    11,341
   22. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    4,057
   23. NoOTa
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    7,248
   24. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    7,940
   25. topnank
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    16,991
   26. Kob
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,504
   27. NoOTa
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    3,994
   28. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    1,505
   29. NoOTa
    ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    5,355
   30. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,304
   31. น้ำมนต์
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    11,952
   32. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,599
   33. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,407
   34. MBNY
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,659
   35. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,973
   36. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,730
   37. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,147
   38. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,671
   39. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,695
   40. HONGTAY
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,767
   41. DITCE
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    7,107
   42. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,036

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...