สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ ↓ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  34,301
 3. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,333
 4. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,854
 5. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,876
 6. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,158
 7. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,600
 8. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,281
 9. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,327
 10. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,604
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,728
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  101
  เปิดดู:
  20,548
 14. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  11,395
 15. nuttadet
  ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  16,614
 16. littleweb_cs
  ตอบ:
  59
  เปิดดู:
  12,210
 17. ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  6,852
 18. paang
  ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  14,681
 19. WebSnow
  ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  9,984
 20. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  6,559
 21. littleprince
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  9,408
 22. HONGTAY
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  11,819
 23. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  5,119
 24. NoOTa
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  8,281
 25. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  8,374
 26. topnank
  ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  19,049
 27. Kob
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  16,713
 28. NoOTa
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  4,368
 29. NoOTa
  ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  5,801
 30. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  15,203
 31. น้ำมนต์
  ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  12,268
 32. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  7,266
 33. หม้อหุงข้าว..!
  ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  8,266
 34. MBNY
  ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  6,044
 35. littleprince
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  9,466
 36. littleprince
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  7,077
 37. topnank
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  10,728
 38. topnank
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  7,045
 39. HONGTAY
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  5,106
 40. แงซาย ชายดอย
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  6,653
 41. DITCE
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  7,465
 42. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  3,395

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...