สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ ↓ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  35,030
 3. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,854
 4. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  21,180
 5. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  16,111
 6. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,597
 7. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,819
 8. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,600
 9. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,519
 10. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,790
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  14,058
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  113
  เปิดดู:
  24,192
 14. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  11,600
 15. nuttadet
  ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  16,710
 16. littleweb_cs
  ตอบ:
  59
  เปิดดู:
  12,260
 17. ตอบ:
  51
  เปิดดู:
  8,032
 18. paang
  ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  14,749
 19. WebSnow
  ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  10,081
 20. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  37
  เปิดดู:
  6,570
 21. littleprince
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  9,494
 22. HONGTAY
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  11,854
 23. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  5,179
 24. NoOTa
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  8,340
 25. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  8,399
 26. topnank
  ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  19,246
 27. Kob
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  16,904
 28. NoOTa
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  4,418
 29. NoOTa
  ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  5,831
 30. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  15,321
 31. น้ำมนต์
  ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  12,310
 32. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  7,321
 33. หม้อหุงข้าว..!
  ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  8,343
 34. MBNY
  ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  6,089
 35. littleprince
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  9,516
 36. littleprince
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  7,114
 37. topnank
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  10,848
 38. topnank
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  7,063
 39. HONGTAY
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  5,141
 40. แงซาย ชายดอย
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  6,719
 41. DITCE
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  7,503
 42. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  3,452

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...