สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  970
  Klinnuch ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ Klinnuch, 18 ธันวาคม 2019
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ ↑ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,843
 3. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,663
 4. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,389
 5. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,394
 6. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,666
 7. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,323
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,963
 9. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,944
 10. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,507
 11. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  34,540
 12.   » กระทู้
 13. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  257
 14. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  528
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  965
 16. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  447
 17. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  659
 18. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,259
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  25,523
 20. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,265
 21. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  745
 22. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  914
 23. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,460
 24. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  623
 25. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  618
 26. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,029
 27. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  530
 28. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  553
 29. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  702
 30. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,394
 31. ไม้ขีด
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,407
 32. ไม้ขีด
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  903
 33. thanapanyo
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,061
 34. benyapa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  904
 35. johndavy
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,122
 36. Nivarna
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,721
 37. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,103
 38. NoOTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  627
 39. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  914
 40. chpu
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  374
 41. คุณจิต
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  840
 42. คุณจิต
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,015

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...