สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ ↓
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,866
 3. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,178
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,609
 5. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,886
 6. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  34,327
 7. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,744
 8. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,290
 9. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,612
 10. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,355
 11. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,336
 12.   » กระทู้
 13. HONGTAY
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  5,107
 14. NoOTa
  ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  5,802
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,631
 16. NoOTa
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,564
 17. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  750
 18. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,119
 19. NoOTa
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  7,217
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,757
 21. aonlin
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,014
 22. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  539
 23. nuttadet
  ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  16,623
 24. น้ำมนต์
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,732
 25. น้ำมนต์
  ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  12,268
 26. แงซาย ชายดอย
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,558
 27. ภควดี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,225
 28. noinong
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  996
 29. aonlin
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  826
 30. aonlin
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  885
 31. aonlin
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  788
 32. บัวใต้โคลน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  826
 33. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,410
 34. aonlin
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  831
 35. paang
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,831
 36. aonlin
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  3,414
 37. จิตสดใส
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  808
 38. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,409
 39. Natthakorn
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  5,202
 40. thanapanyo
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,029
 41. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,013
 42. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  8,375

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...