สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ ↓
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  21,911
 3. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  13,395
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  16,202
 5. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  16,520
 6. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  36,501
 7. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  14,714
 8. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  66,230
 9. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  16,150
 10. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  22,942
 11. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,888
 12.   » กระทู้
 13. HONGTAY
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  5,186
 14. NoOTa
  ตอบ:
  29
  เปิดดู:
  5,893
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,665
 16. NoOTa
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,616
 17. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  797
 18. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,296
 19. NoOTa
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  7,282
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,807
 21. aonlin
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,071
 22. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  584
 23. nuttadet
  ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  16,841
 24. น้ำมนต์
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,787
 25. น้ำมนต์
  ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  12,367
 26. แงซาย ชายดอย
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  1,589
 27. ภควดี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,242
 28. noinong
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,055
 29. aonlin
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  885
 30. aonlin
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  911
 31. aonlin
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  813
 32. บัวใต้โคลน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  859
 33. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,451
 34. aonlin
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  848
 35. paang
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,848
 36. aonlin
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  3,448
 37. จิตสดใส
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  821
 38. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,914
 39. Natthakorn
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  5,299
 40. thanapanyo
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,148
 41. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,295
 42. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  8,442

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...