สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู ↓
ข้อความล่าสุด
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,279
 3. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  34,289
 4. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,329
 5. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,851
 6. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,873
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,599
 8. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,599
 9. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,326
 10. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,726
 11. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,149
 12.   » กระทู้
 13. หลับตา
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  42,331
 14. aonlin
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  24,418
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  23,666
 16. ตอบ:
  101
  เปิดดู:
  20,505
 17. topnank
  ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  19,047
 18. Kob
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  16,710
 19. nuttadet
  ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  16,614
 20. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  15,200
 21. paang
  ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  14,681
 22. WebSnow
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  13,954
 23. oyoyo554
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  12,482
 24. น้ำมนต์
  ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  12,268
 25. littleweb_cs
  ตอบ:
  59
  เปิดดู:
  12,210
 26. HONGTAY
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  11,818
 27. dhammashare
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  11,691
 28. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  11,388
 29. paang
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  11,216
 30. หลับตา
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  11,060
 31. topnank
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  10,726
 32. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  10,359
 33. WebSnow
  ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  9,982
 34. dhammashare
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  9,849
 35. น้ำมนต์
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  9,478
 36. littleprince
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  9,464
 37. littleprince
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  9,408
 38. HONGTAY
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  9,214
 39. โจโฉ คร้าบบบ
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  8,580
 40. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,440
 41. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  8,374
 42. NoOTa
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  8,279

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...