สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS

Filters:

คำนำหน้า:
เสียงธรรม x
Remove All Filters:
x
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  12,161
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  15,332
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  15,603
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  34,306
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  21,338
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  15,605
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  15,878
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  65,284
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  20,857
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  13,732
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  10,405
 14. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  3,032
 15. ตอบ:
  102
  เปิดดู:
  20,630
 16. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  3,420
 17. ตอบ:
  47
  เปิดดู:
  6,872
 18. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  201
 19. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  2,845
 20. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,448
 21. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,241
 22. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,965
 23. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,404
 24. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  509
 25. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  686
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  910
 27. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  431
 28. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,366
 29. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,675
 30. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  638
 31. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,402
 32. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  23,826
 33. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,589
 34. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,689
 35. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,223
 36. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,333
 37. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,737
 38. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,947
 39. aonlin
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,813
 40. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,186
 41. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,002
 42. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  7,266

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...