สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,288
 2. yookuso
  ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  7,384
 3. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,828
 4. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  780
 5. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  990
 6. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,510
 7. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  659
 8. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  674
 9. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,064
 10. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  574
 11. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  583
 12. littleprince
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  9,570
 13. peerayuth
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  6,030
 14. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  751
 15. mancity04
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,086
 16. น้ำมนต์
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  9,580
 17. KeLBeRoS
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,586
 18. aonlin
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,065
 19. paang
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,055
 20. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,943
 21. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,283
 22. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  3,478
 23. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  15,419
 24. NoOTa
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  8,124
 25. NoOTa
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,183
 26. aonlin
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,017
 27. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,961
 28. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,626
 29. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,448
 30. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,147

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...