สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    375
   2. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    293
   3. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,979
   4. peerayuth
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,251
   5. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    434
   6. mancity04
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,614
   7. น้ำมนต์
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    8,944
   8. KeLBeRoS
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,364
   9. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    875
   10. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,924
   11. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,573
   12. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,847
   13. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,225
   14. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,323
   15. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    7,113
   16. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,754
   17. aonlin
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,725
   18. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,127
   19. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,931
   20. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,173
   21. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,579
   22. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    829
   23. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    653
   24. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,018
   25. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    808
   26. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,925
   27. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,412
   28. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    650
   29. kim2533
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,206
   30. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    717

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...