สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  970
  Klinnuch ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ Klinnuch, 18 ธันวาคม 2019
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. ไม้ขีด
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,406
 2. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  6,471
 3. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,999
 4. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,098
 5. ไม้ขีด
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  902
 6. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  990
 7. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  767
 8. thanapanyo
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,052
 9. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,385
 10. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,064
 11. NoOTa
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  7,979
 12. jarinnicjar
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,852
 13. benyapa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  904
 14. johndavy
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,218
 15. johndavy
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,121
 16. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  5,815
 17. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,256
 18. คิดดีจัง
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  7,959
 19. NoOTa
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,297
 20. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,485
 21. ธัมมนัตา
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,162
 22. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  6,069
 23. topnank
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,135
 24. NoOTa
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,454
 25. topnank
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,931
 26. topnank
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  3,456
 27. NoOTa
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,566
 28. kha_sur
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,047
 29. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  1,992
 30. topnank
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  3,229

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...