สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  987
 2. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  762
 3. ไม้ขีด
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,398
 4. ไม้ขีด
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  897
 5. kim2533
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,429
 6. thanapanyo
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,025
 7. paang
  ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  14,681
 8. oyoyo554
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,262
 9. เผยแผ่
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,045
 10. เผยแผ่
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,816
 11. waroon
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,496
 12. topnank
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  7,166
 13. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,044
 14. jarinnicjar
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,848
 15. HONGTAY
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  11,819
 16. benyapa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  899
 17. ภควดี
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,999
 18. littleweb_cs
  ตอบ:
  59
  เปิดดู:
  12,214
 19. Kob
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  16,713
 20. MBNY
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  7,600
 21. topnank
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  3,225
 22. deneta
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  8,037
 23. littleprince
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  7,077
 24. NoOTa
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  3,611
 25. dhammashare
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,752
 26. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  4,149
 27. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  5,803
 28. HONGTAY
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,514
 29. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  4,980
 30. johndavy
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,195

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...