สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  998
 2. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  789
 3. ไม้ขีด
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,426
 4. ไม้ขีด
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  913
 5. kim2533
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,449
 6. thanapanyo
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,102
 7. paang
  ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  14,754
 8. oyoyo554
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,292
 9. เผยแผ่
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,060
 10. เผยแผ่
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,838
 11. waroon
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,519
 12. topnank
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  7,202
 13. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,102
 14. jarinnicjar
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,870
 15. HONGTAY
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  11,859
 16. benyapa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  923
 17. ภควดี
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,027
 18. littleweb_cs
  ตอบ:
  59
  เปิดดู:
  12,263
 19. Kob
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  16,909
 20. MBNY
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  7,835
 21. topnank
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  3,246
 22. deneta
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  8,083
 23. littleprince
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  7,116
 24. NoOTa
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  3,645
 25. dhammashare
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,776
 26. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  4,203
 27. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  5,844
 28. HONGTAY
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,558
 29. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  4,998
 30. johndavy
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,233

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...