สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,407
   2. johndavy
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    789
   3. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    6,604
   4. waroon
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,470
   5. คิดดีจัง
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    5,878
   6. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    4,014
   7. aonlin
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    20,527
   8. littleprince
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    913
   9. littleprince
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    5,970
   10. ระฆัง
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,841
   11. topnank
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,078
   12. topnank
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    16,991
   13. ธัมมนัตา
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,952
   14. topnank
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,364
   15. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    7,692
   16. NoOTa
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,024
   17. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,671
   18. DITCE
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    7,107
   19. REdSHirt
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,966
   20. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,590
   21. aonlin
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,640
   22. ธัมมนัตา
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,641
   23. Kob
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,628
   24. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,036
   25. aonlin
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    5,916
   26. topnank
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,979
   27. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    6,748
   28. topnank
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    5,981
   29. ตอบ:
    100
    เปิดดู:
    9,393
   30. aonlin
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,101

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...