สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. littleprince
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  9,494
 2. kha_sur
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,052
 3. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,508
 4. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  1,751
 5. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,285
 6. แงซาย ชายดอย
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  6,719
 7. หม้อหุงข้าว..!
  ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  8,343
 8. johndavy
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,140
 9. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  7,126
 10. waroon
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,582
 11. คิดดีจัง
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,098
 12. NoOTa
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  4,314
 13. aonlin
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  24,950
 14. littleprince
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,034
 15. littleprince
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  6,263
 16. ระฆัง
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  6,768
 17. topnank
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  3,473
 18. topnank
  ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  19,246
 19. ธัมมนัตา
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,178
 20. topnank
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,923
 21. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  7,960
 22. NoOTa
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,169
 23. topnank
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  10,848
 24. DITCE
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  7,503
 25. REdSHirt
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,111
 26. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  6,080
 27. aonlin
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,072
 28. ธัมมนัตา
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,822
 29. Kob
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,727
 30. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  3,452

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...