สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  970
  Klinnuch ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ Klinnuch, 18 ธันวาคม 2019
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,954
 2. NoOTa
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,919
 3. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  671
 4. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  5,142
 5. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  15,268
 6. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,366
 7. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  2,572
 8. เผยแผ่
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,047
 9. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,973
 10. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,929
 11. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,332
 12. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,287
 13. NoOTa
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  3,331
 14. NoOTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  627
 15. NoOTa
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,448
 16. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,433
 17. NoOTa
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,141
 18. เผยแผ่
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,824
 19. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  4,321
 20. KeLBeRoS
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,554
 21. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  915
 22. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  3,301
 23. chpu
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  6,810
 24. chpu
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  374
 25. คุณจิต
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  840
 26. คุณจิต
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,015
 27. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,724
 28. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,969
 29. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,308
 30. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  2,843

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...