สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. aonlin
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  6,210
 2. topnank
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,145
 3. NoOTa
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  7,253
 4. topnank
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,666
 5. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  11,597
 6. aonlin
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,553
 7. littleprince
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  4,315
 8. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  4,239
 9. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,129
 10. NoOTa
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,444
 11. topnank
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  2,662
 12. littleprince
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,447
 13. paang
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,157
 14. waroon
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,829
 15. aonlin
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,743
 16. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,504
 17. NoOTa
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,465
 18. DITCE
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,584
 19. aonlin
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,717
 20. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,557
 21. NoOTa
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  8,340
 22. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  4,334
 23. littleprince
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  7,165
 24. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,943
 25. MBNY
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  1,879
 26. topnank
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  7,063
 27. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  5,460
 28. topnank
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,939
 29. aonlin
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,362
 30. topnank
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,344

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...