สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. littleprince
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    4,033
   2. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,080
   3. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,352
   4. NoOTa
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,008
   5. topnank
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,544
   6. littleprince
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,378
   7. paang
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,997
   8. waroon
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    3,412
   9. aonlin
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,369
   10. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,238
   11. NoOTa
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    3,056
   12. DITCE
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,438
   13. aonlin
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,512
   14. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,415
   15. NoOTa
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    7,239
   16. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    4,009
   17. littleprince
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    6,863
   18. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,343
   19. MBNY
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    1,549
   20. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,692
   21. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,977
   22. topnank
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,694
   23. aonlin
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,263
   24. topnank
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    5,446
   25. littleprince
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,923
   26. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,030
   27. HONGTAY
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    3,956
   28. paang
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    7,643
   29. oyoyo554
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,762
   30. dhammashare
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    9,432

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...