สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  969
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. aonlin
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  6,191
 2. topnank
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,125
 3. NoOTa
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  7,217
 4. topnank
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,651
 5. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  11,400
 6. aonlin
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,539
 7. littleprince
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  4,292
 8. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  4,231
 9. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,086
 10. NoOTa
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,401
 11. topnank
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  2,649
 12. littleprince
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,441
 13. paang
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,145
 14. waroon
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,802
 15. aonlin
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,728
 16. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,485
 17. NoOTa
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,452
 18. DITCE
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,576
 19. aonlin
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,695
 20. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,548
 21. NoOTa
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  8,283
 22. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  4,310
 23. littleprince
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  7,152
 24. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,921
 25. MBNY
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  1,862
 26. topnank
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  7,045
 27. ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  5,437
 28. topnank
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,922
 29. aonlin
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,355
 30. topnank
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,320

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...