สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  970
  Klinnuch ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ Klinnuch, 18 ธันวาคม 2019
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. deneta
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  5,059
 2. paang
  ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  3,397
 3. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  3,118
 4. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,553
 5. NoOTa
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,094
 6. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,267
 7. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,453
 8. paang
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,464
 9. MayBuddhaBlessYou
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  745
 10. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  4,339
 11. MayBuddhaBlessYou
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,395
 12. MayBuddhaBlessYou
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  719
 13. MayBuddhaBlessYou
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  678
 14. taeperok
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  5,524
 15. HONGTAY
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  9,217
 16. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  1,393
 17. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  6,849
 18. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  2,930
 19. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,909
 20. peerayuth
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  5,956
 21. NoOTa
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,202
 22. HONGTAY
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,064
 23. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,968
 24. kim2533
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  714
 25. deneta
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,538
 26. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,664
 27. jchai4
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  979
 28. deneta
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  8,057
 29. ฤดูใบไม้ผลิ
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,863
 30. jchai4
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,130

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...