สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  970
  Klinnuch ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ Klinnuch, 18 ธันวาคม 2019
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ ↓ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  4,234
 2. waroon
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,807
 3. NoOTa
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,566
 4. noinong
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  5,529
 5. หม้อหุงข้าว..!
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,813
 6. deneta
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  5,062
 7. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,968
 8. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,088
 9. deneta
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,538
 10. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,947
 11. paang
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  5,454
 12. HONGTAY
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,708
 13. MBNY
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,670
 14. Natthakorn
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,806
 15. MBNY
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  3,099
 16. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,754
 17. mancity04
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,016
 18. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,909
 19. ภควดี
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,007
 20. aonlin
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  24,643
 21. Kob
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,633
 22. MBNY
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  1,865
 23. topnank
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,325
 24. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,060
 25. บุญญสิกขา
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,544
 26. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  2,843
 27. ระฆัง
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  2,715
 28. HONGTAY
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,845
 29. jchai4
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  1,759
 30. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,292

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...