สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. littleprince
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,102
 2. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,453
 3. HONGTAY
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  4,236
 4. paang
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  8,036
 5. oyoyo554
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  4,029
 6. dhammashare
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  9,867
 7. vibe
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,610
 8. yookuso
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,438
 9. NoOTa
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,592
 10. gototemple
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  859
 11. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,080
 12. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  1,446
 13. ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  2,005
 14. aonlin
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  3,431
 15. taeperok
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  5,584
 16. MBNY
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  4,195
 17. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,008
 18. บุญญสิกขา
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,562
 19. NoOTa
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  2,569
 20. noinong
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  5,538
 21. ghostbbot01
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,244
 22. หม้อหุงข้าว..!
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  6,575
 23. MBNY
  ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  6,091
 24. deneta
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  4,309
 25. HONGTAY
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  5,453
 26. WebSnow
  ตอบ:
  44
  เปิดดู:
  10,086
 27. HONGTAY
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  5,144
 28. MBNY
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  2,818
 29. nuttadet
  ตอบ:
  70
  เปิดดู:
  16,716
 30. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  5,183

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...