สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  970
  Klinnuch ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ Klinnuch, 18 ธันวาคม 2019
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. ๛อาภากร๛
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,129
 2. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  2,410
 3. HONGTAY
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  3,845
 4. deneta
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  1,611
 5. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  4,987
 6. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,780
 7. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  11,468
 8. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,071
 9. mancity04
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,018
 10. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,949
 11. NoOTa
  ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  7,231
 12. ระฆัง
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  2,715
 13. mancity04
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  1,861
 14. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  811
 15. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  3,002
 16. mancity04
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,573
 17. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  794
 18. kim2533
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,436
 19. จิตสดใส
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  811
 20. NoOTa
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,533
 21. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  7,112
 22. deneta
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,196
 23. mancity04
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,256
 24. จิตสดใส
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,212
 25. deneta
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  4,287
 26. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,410
 27. NoOTa
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,428
 28. HONGTAY
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,269
 29. คนวิเศษ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  983
 30. deneta
  ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  3,723

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...