สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  970
  Klinnuch ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ Klinnuch, 18 ธันวาคม 2019
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ ↓ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,607
 2. ปาปิปผลิ
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,079
 3. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,417
 4. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  7,944
 5. aonlin
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,543
 6. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,120
 7. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,551
 8. yookuso
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,427
 9. ghostbbot01
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,239
 10. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  2,572
 11. chpu
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  6,810
 12. หลับตา
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  11,068
 13. NoOTa
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  3,094
 14. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,260
 15. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,758
 16. NoOTa
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,140
 17. oyoyo554
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,270
 18. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,489
 19. aonlin
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,701
 20. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,929
 21. littleprince
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,087
 22. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,090
 23. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,973
 24. paang
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,556
 25. แงซาย ชายดอย
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,368
 26. jchai4
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,130
 27. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  1,393
 28. ผ่อนคลาย
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,949
 29. ฤดูใบไม้ผลิ
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,863
 30. ระฆัง
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,430

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...