เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,975
  โพสต์:
  17,456
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  863
  โพสต์:
  6,625
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  707
  โพสต์:
  7,302
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  931
  โพสต์:
  8,676
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  861
  โพสต์:
  9,390
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  107
  โพสต์:
  2,675
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  691
  โพสต์:
  11,018
  TONOZUNG ล่าสุด: ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก TONOZUNG, 2 กันยายน 2021
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,672
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  377
  โพสต์:
  1,484
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  268
  เปิดดู:
  44,840
 2. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  9,627
 3. ตอบ:
  368
  เปิดดู:
  55,604
 4. ตอบ:
  38
  เปิดดู:
  6,612
 5. ตอบ:
  140
  เปิดดู:
  18,147
 6. สหายแห่งธรรม
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  258
 7. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  5,785
 8. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  454
 9. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,771
 10. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  2,753
 11. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  535
 12. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  2,909
 13. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,732
 14. "อริยมรรค"
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  539
 15. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,875
 16. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,097
 17. ก้านไม้
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  948
 18. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  21,174
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,117
 20. ตอบ:
  39
  เปิดดู:
  12,129
 21. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  917
 22. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,907
 23. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,651
 24. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,741
 25. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,570
 26. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  630
 27. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,794
 28. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,175
 29. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,038
 30. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,842
 31. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,916
 32. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  5,757
 33. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  7,022
 34. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,241
 35. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,776
 36. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  6,922
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,371

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...