เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  2,007
  โพสต์:
  19,134
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  893
  โพสต์:
  6,786
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  803
  โพสต์:
  8,498
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  945
  โพสต์:
  8,869
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  863
  โพสต์:
  10,052
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  107
  โพสต์:
  2,675
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  693
  โพสต์:
  11,038
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,690
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  377
  โพสต์:
  1,484
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  298
  เปิดดู:
  56,342
 2. ตอบ:
  377
  เปิดดู:
  68,905
 3. ตอบ:
  138
  เปิดดู:
  7,686
 4. ตอบ:
  48
  เปิดดู:
  9,996
 5. ตอบ:
  43
  เปิดดู:
  14,661
 6. ตอบ:
  218
  เปิดดู:
  27,802
 7. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  3,138
 8. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,714
 9. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  12,737
 10. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  751
 11. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,284
 12. Dhammachat
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  883
 13. Buddhist 1711
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  615
 14. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  8,527
 15. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  778
 16. Karnmai
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  277
 17. สหายแห่งธรรม
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  1,001
 18. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,880
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,496
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,515
 21. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,050
 22. "อริยมรรค"
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,214
 23. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,216
 24. ก้านไม้
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  1,801
 25. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  24,639
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,770
 27. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  8,499
 28. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,534
 29. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,312
 30. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,029
 31. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  829
 32. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,360
 33. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,635
 34. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,729
 35. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,325
 36. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,484
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  6,598
 38. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  7,949
 39. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,729
 40. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  5,685
 41. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  8,187
 42. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,984

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...