เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,969
  โพสต์:
  15,155
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  857
  โพสต์:
  6,404
  supatorn ล่าสุด: พุทธวิธีคลายโศก supatorn, 29 กุมภาพันธ์ 2020 at 12:02
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  655
  โพสต์:
  5,698
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,540
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  853
  โพสต์:
  9,054
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  106
  โพสต์:
  2,673
  RSS
 7. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  539
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 8. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,480
  chutima vara ล่าสุด: พระธรรมบท chutima vara, 22 กุมภาพันธ์ 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  50
  เปิดดู:
  2,930
 2. ตอบ:
  280
  เปิดดู:
  32,464
 3. ตอบ:
  186
  เปิดดู:
  24,987
 4. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,609
 5. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  7,918
 6. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,543
 7. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,909
 8. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  379
 9. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  523
 10. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  377
 11. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  278
 12. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  298
 13. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,333
 14. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  12,826
 15. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  900
 16. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,854
 17. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,438
 18. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,484
 19. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,622
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,648
 21. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,972
 22. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,911
 23. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,041
 24. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,105
 25. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,526
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,376

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...