เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,968
  โพสต์:
  14,597
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  857
  โพสต์:
  6,391
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  652
  โพสต์:
  5,358
  supatorn ล่าสุด: คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต supatorn, 17 กันยายน 2019 at 22:38
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,500
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,994
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 8. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↑
 1. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,088
 2. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,911
 3. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,656
 4. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,805
 5. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,428
 6. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,183
 7. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,996
 8. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,350
 9. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,217
 10. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,105
 11. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,097
 12. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  700
 13. ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  11,081
 14. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,470
 15. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,078
 16. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  147
 17. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,077
 18. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  7,015
 19. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,172
 20. ตอบ:
  243
  เปิดดู:
  26,301
 21. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  29
 22. ตอบ:
  164
  เปิดดู:
  20,007

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...