เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,966
  โพสต์:
  14,419
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  856
  โพสต์:
  6,389
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  650
  โพสต์:
  5,231
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,492
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,962
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  686
  โพสต์:
  10,938
  supatorn ล่าสุด: ภัทเทกรัตตคาถา supatorn, 12 กรกฎาคม 2019 at 07:54
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↑
 1. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,975
 2. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,683
 3. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,490
 4. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,674
 5. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,228
 6. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,918
 7. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,776
 8. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,223
 9. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,104
 10. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  986
 11. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  6,733
 12. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,765
 13. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  634
 14. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  10,292
 15. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,025
 16. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,000
 17. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  978
 18. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  53
 19. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,843
 20. ตอบ:
  157
  เปิดดู:
  18,572
 21. ตอบ:
  234
  เปิดดู:
  24,021

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...