เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

   1. ธรรมเทศนาทั่วไป

    เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
    กระทู้:
    1,965
    โพสต์:
    14,057
    supatorn ล่าสุด: หลง พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล live ! supatorn, 27 มีนาคม 2019 at 05:34
    RSS
   2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

    หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
    ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
    กระทู้:
    854
    โพสต์:
    6,361
    RSS
   3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

    หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
    ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
    กระทู้:
    650
    โพสต์:
    5,064
    RSS
   4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

    การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
    กระทู้:
    925
    โพสต์:
    8,473
    RSS
   5. ประวัติและนิทานธรรมะ

    พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
    กระทู้:
    850
    โพสต์:
    8,920
    RSS
   6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

    เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
    กระทู้:
    105
    โพสต์:
    2,672
    RSS
   7. บทสวดมนต์

    เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
    กระทู้:
    684
    โพสต์:
    10,931
    supatorn ล่าสุด: พระคาถาชินบัญชร supatorn, 21 มีนาคม 2019 at 06:14
    RSS
   8. เพลงธรรมะ

    เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
    กระทู้:
    540
    โพสต์:
    9,647
    RSS
   9. แบ่งเป็น CD

    เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
    กระทู้:
    376
    โพสต์:
    1,475
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,717
   2. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,903
   3. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,954
   4. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,331
   5. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,471
   6. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,144
   7. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,144
   8. ละอองทราย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    748
   9. Nagamanee
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    922
   10. ULTRAMAN NA
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    871
   11. bonut 8989
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    721
   12. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    5,687
   13. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,098
   14. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,980
   15. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,164
   16. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    592
   17. sssboun
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    363
   18. ตอบ:
    57
    เปิดดู:
    8,353
   19. ตอบ:
    190
    เปิดดู:
    18,171
   20. ตอบ:
    141
    เปิดดู:
    14,415

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...