เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,969
  โพสต์:
  15,241
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  858
  โพสต์:
  6,409
  supatorn ล่าสุด: แม่ชีทศพร กระจกกรรม 1-10 supatorn, 27 มีนาคม 2020
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  655
  โพสต์:
  5,742
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,543
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  853
  โพสต์:
  9,062
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  106
  โพสต์:
  2,673
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  690
  โพสต์:
  10,947
  Perotin ล่าสุด: โอม มณี ปัทเม ฮุง Perotin, 27 มีนาคม 2020
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  539
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,480
  chutima vara ล่าสุด: พระธรรมบท chutima vara, 22 กุมภาพันธ์ 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  532
 2. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  3,630
 3. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  664
 4. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  472
 5. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  370
 6. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  326
 7. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  971
 8. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  2,057
 9. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,527
 10. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,555
 11. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,682
 12. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,425
 13. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,791
 14. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,735
 15. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  4,088
 16. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  5,023
 17. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,125
 18. ตอบ:
  190
  เปิดดู:
  25,890
 19. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,769
 20. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,981
 21. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,227
 22. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  13,223
 23. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,680
 24. ตอบ:
  288
  เปิดดู:
  33,623
 25. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  8,130
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,464

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...