เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,963
  โพสต์:
  13,779
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  854
  โพสต์:
  6,359
  supatorn ล่าสุด: พุทธวิธีคลายโศก supatorn, 23 ธันวาคม 2018
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  649
  โพสต์:
  4,932
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,452
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,875
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,671
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  683
  โพสต์:
  10,927
  supatorn ล่าสุด: บทสวดสิบสองตำนาน supatorn, 27 ธันวาคม 2018
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,647
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  49
 2. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  233
 3. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  502
 4. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  645
 5. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  641
 6. ละอองทราย
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  502
 7. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,593
 8. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,679
 9. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,605
 10. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  2,945
 11. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,066
 12. ตอบ:
  130
  เปิดดู:
  11,602
 13. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  1,548
 14. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,397
 15. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,550
 16. ตอบ:
  64
  เปิดดู:
  6,801
 17. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,274
 18. ตอบ:
  142
  เปิดดู:
  13,899
 19. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  4,863
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,463

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...