เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

   1. ธรรมเทศนาทั่วไป

    เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
    กระทู้:
    1,959
    โพสต์:
    13,266
    RSS
   2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

    หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
    ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
    กระทู้:
    851
    โพสต์:
    6,333
    RSS
   3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

    หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
    ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
    กระทู้:
    644
    โพสต์:
    4,666
    RSS
   4. ประวัติและนิทานธรรมะ

    พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
    กระทู้:
    849
    โพสต์:
    8,817
    RSS
   5. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

    เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
    กระทู้:
    105
    โพสต์:
    2,671
    RSS
   6. บทสวดมนต์

    เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
    กระทู้:
    683
    โพสต์:
    10,926
    RSS
   7. เพลงธรรมะ

    เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
    กระทู้:
    539
    โพสต์:
    9,643
    พระประดับ ล่าสุด: เพลงลาวเสี่ยงเทียน พระประดับ, 13 กรกฎาคม 2018
    RSS
   8. แบ่งเป็น CD

    เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
    กระทู้:
    376
    โพสต์:
    1,475
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. bonut 8989
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    109
   2. ULTRAMAN NA
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    254
   3. Nagamanee
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    244
   4. ละอองทราย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    139
   5. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    384
   6. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    569
   7. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    594
   8. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,672
   9. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    459
   10. ตอบ:
    111
    เปิดดู:
    6,271
   11. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    825
   12. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    477
   13. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    761
   14. ตอบ:
    49
    เปิดดู:
    3,818
   15. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,334
   16. ตอบ:
    94
    เปิดดู:
    7,847
   17. ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    3,116
   18. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,072

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...