เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,963
  โพสต์:
  13,900
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  854
  โพสต์:
  6,358
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  648
  โพสต์:
  4,973
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,457
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,896
  supatorn ล่าสุด: ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวรรต (๑-๓)-๒๙ supatorn, 21 กุมภาพันธ์ 2019 at 05:45
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,671
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  683
  โพสต์:
  10,927
  supatorn ล่าสุด: บทสวดสิบสองตำนาน supatorn, 27 ธันวาคม 2018
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,647
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ ↓ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. ตอบ:
  165
  เปิดดู:
  16,166
 2. ตอบ:
  136
  เปิดดู:
  13,234
 3. ตอบ:
  56
  เปิดดู:
  7,674
 4. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  5,359
 5. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  1,817
 6. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,920
 7. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,666
 8. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,938
 9. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,692
 10. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  239
 11. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  3,246
 12. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  414
 13. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  791
 14. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,214
 15. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,766
 16. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  602
 17. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  740
 18. ละอองทราย
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  637
 19. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,917
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,588

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...