เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,967
  โพสต์:
  14,508
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  856
  โพสต์:
  6,390
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  652
  โพสต์:
  5,316
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  925
  โพสต์:
  8,494
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  850
  โพสต์:
  8,978
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. บทสวดมนต์

  เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
  กระทู้:
  689
  โพสต์:
  10,943
  RSS
 8. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 9. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ ↓ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. ตอบ:
  240
  เปิดดู:
  25,519
 2. ตอบ:
  160
  เปิดดู:
  19,494
 3. ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  10,795
 4. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  6,911
 5. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,304
 6. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,105
 7. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,996
 8. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,846
 9. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,986
 10. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,100
 11. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  683
 12. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,364
 13. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,052
 14. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,306
 15. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,746
 16. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,610
 17. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  113
 18. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,062
 19. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,173
 20. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,936
 21. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,043

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...