เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,969
  โพสต์:
  15,157
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  857
  โพสต์:
  6,403
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  655
  โพสต์:
  5,688
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,540
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  853
  โพสต์:
  9,053
  supatorn ล่าสุด: กำเนิดโลก ตามหลักพระพุทธศาสนา Live !! supatorn, 21 กุมภาพันธ์ 2020 at 12:22
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  106
  โพสต์:
  2,673
  RSS
 7. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  539
  โพสต์:
  9,647
  RSS
 8. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,480
  chutima vara ล่าสุด: พระธรรมบท chutima vara, 22 กุมภาพันธ์ 2020 at 12:39
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ ↓ เปิดดู
ข้อความล่าสุด
 1. ตอบ:
  279
  เปิดดู:
  32,352
 2. ตอบ:
  186
  เปิดดู:
  24,904
 3. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  12,788
 4. ตอบ:
  48
  เปิดดู:
  2,840
 5. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  7,910
 6. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,516
 7. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,881
 8. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,957
 9. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,591
 10. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,504
 11. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,843
 12. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  507
 13. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  891
 14. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,904
 15. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  363
 16. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,328
 17. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,614
 18. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,032
 19. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,086
 20. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  365
 21. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  275
 22. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  289
 23. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,433
 24. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,476
 25. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,634
 26. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,367

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...